Дигитализирането на бизнеса е неизбежно

Процесната оптимизация и дигитализирането на производството са едно цяло и решаващ фактор за оцеляване на фирмите, според участниците във форума за дигитална трансформация на IDC

Дигитализирането на бизнеса вече не е въпрос на модерност, а е директива. Който не го направи, най-вероятно ще изпадне от пазара. В производствения сектор това е неизбежното бъдеще, което вече се случва, единодушни бяха Георги Апостолов, директор продуктово планиране и ИТ мениджър в Алкомет, и Чавдар Каменов, оперативен директор на Sensata Technologies, по време на дискусия за дигитална трансформация в рамките на форум на IDC днес в София.

Процесната оптимизация и дигитализирането на производството не са два подхода, между които трябва да се избира – те са едно цяло и са решаващият фактор за оцеляване на фирмите, категорични бяха двамата шефове. Дигитализирането и автоматизирането на индустриалните предприятия се налагат заради нуждата от по-добра производителност, повече ефективност, навременно и пълноценно изпълнение на поръчките, посочи Апостолов. Това е от значение за всички фирми, но особено за тези, които продават продукцията си на чуждестранния пазар.

„Всичко в индустрията ни се ускорява. Ние трябва да експериментираме, да опитваме, да се развиваме постоянно и да търсим най-правилните решения“, заяви Чавдар Каменов, Sensanata

Алкомет, която реализира продуктите си на пазара в Европа, се надява дигитализираните и по-ефективни производствени процеси да й позволят да стъпи и в САЩ. Напрежението, което произтича от работата на глобалните пазари, се усеща и в Sensata – като доставчик на водещите автомобилни производители компанията е принудена да следва все по-бързите темпове на развитие. Всичко в индустрията ни се ускорява. Ние трябва да експериментираме, да опитваме, да се развиваме постоянно и да търсим най-правилните решения, заяви Каменов.

Ако едно производствено предприятие не цифровизира работата си, то няма да съумее да отговори на съвременните темпове на развитие на глобалните пазари, единодушни са двамата мениджъри. Ако не го направиш сега, някой друг ще го направи другаде – и ще изпаднеш от пазара, казват Каменов и Апостолов.

Дигитализирането на индустриалните предприятия е от особено значение за тези, които продават продукцията си на чуждестранния пазар, заяви Георги Апостолов, Алкомет

Накратко, дигитализирането на производствата е единственият начин да се отговори на нуждата от повече ефективност на процесите и по-високи капацитети, както и да се покрият регулаторните изисквания към производителите.

Но на фона на бързите промени, проблем за индустриалните предприятия не са технологиите и тяхното внедряване, нито интеграцията им, а работната сила. Пазарът на труда е полудял, категорични са двамата мениджъри.

Хората не обичат промените, не обичат да бъдат изваждани от зоната на комфорт и рутината. Въвеждането на нови методи на работа ги стресира и те напускат в търсене на по-спокойно място.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментар