Как една компания се превръща в цифрова

Носители на иновацията са хората, а не компанията сама по себе си, казва Дейвид Уайт, Coca-Cola

Когато една компания е „дигитална“ още от създаването си, при нея няма процес на цифрова трансформация. По-голямата част от фирмите обаче присъстват на пазара от пре-дигиталните времена, а ИТ поделенията им са ангажирани в управление на набор от системи, обслужващи нуждите на бизнеса. И когато подобна компания тръгне по пътя на дигиталната трансформация, се изправя пред огромни предизвикателства. Как да се справим с тях коментира Дейвид Уайт, мениджър на бизнес стратегията в Coca-Cola Hellenic Bottling Co, България, по време на IDC Digital Leadership Forum 2017.

„На първо място трябва да изберем правилната „дигитална“ стратегия“, каза Дейвид Уайт. „Тя се състои, от една страна, от създаване на изцяло цифров бизнес – внедряване на бизнес модели, осъществяване на преход от създаване и доставка на продукт към предлагане на услуга. От друга страна, внедряването на цифрова стратегия включва дигитализиране на активите, внедряване на смарт процеси и дигитален маркетинг“, допълни той. Като цяло за компанията дигиталната трансформация означава управление на базата на информация.

След избора на правилната стратегия компанията трябва да разбере какво представляват дигиталните атрибути. Тук се включват иновативност, добавяне на стойност към предлаганите продукти и услуги, гъвкавост, бързина и акцент върху потребителските очаквания.

„Иновацията е процес, а не еднократно действие. Носители на иновацията са хората, не компанията сама по себе си“, каза Дейвид Уайт. Той препоръча на фирмите да обърнат внимание върху вътрешната дигитална трансформация, като осигурят платформи за съвместна работа. По този начин ще се ускори и подобри иновационният процес.

Превръщането в цифрова компания ще намали нейните разходи, твърди още експертът. Според него, използването на облачни услуги е евтино и дава богата гама от възможности за експерименти.

Деница Дженева

Деница Дженева

Коментар