Информационно обслужване отчете приходи от 21 млн. лв.

Продължава възходящата тенденция във финансовите показатели на „Информационно обслужване”

„Информационно обслужване” АД реализира приходи в размер на 21 млн. лева, печалба 1,45 млн. лева и рентабилност 7% през 2017 г., съобщиха от държавната ИТ компания. Тези данни подкрепят тенденцията на устойчиво повишаване на ефективната дейност на дружеството, стартирала през 2013 г.

За петгодишен период (2013-2017 г.) се отчита нарастване на приходите и печалбата на едно заето лице, увеличаване на средната работна заплата и намаление на броя служители. Показателите за ефективност на труда и печалба на един служител бележат ръст от 20%.

Средната заплата за периода нараства с над 30%, а броят служители, заети в компанията, намалява с 11%. Намалението на числеността на състава е в резултат на оптимизиране на процесите по административно обслужване в дружеството чрез тяхното централизиране. Средствата се пренасочват за възнаграждения на служители с ключови компетенции и привличане на нови експерти към екипа на компанията.

Дружеството е специализирано в изграждането и поддръжката на информационни системи с национално значение. Сред новите договори, спечелени и изпълнявани през 2017 г. са тези за наблюдение и управление на информационно-комуникационната инфраструктура на МВнР; модернизация на интернет портала на МВР; изработване и техническа поддръжка на интернет сайт и мобилно приложение за нуждите на Министерство на българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018.

През 2017 г. компанията премина успешно одит, който оценява съответствието на доставчика на квалифицирани удостоверителни услуги съгласно Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета за електронната идентификация и удостоверителни услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар (eIDAS). Документът е издаден от френския сертифициращ орган LSTI SAS.

Коментари по темата: „Информационно обслужване отчете приходи от 21 млн. лв.”

добавете коментар...

  1. :о)

    държавна компания да ми отчита ръст и печалби 🙂

Коментар