Информационно обслужване с над 11 млн. лв. за H1’2017

„Информационно обслужване” АД преизпълни бизнес плана си за първата половина на 2017 г.

Държавната компания за ИТ услуги „Информационно обслужване” АД отчете 11,274 млн. лв. приходи за първите шест месеца на годината и печалба преди данъци от близо 2 млн. лв.

Дружеството е преизпълнило плана за приходи с почти 500 000 лева, като това е ръст от 34%, в сравнение с първите шест месеца на миналата година. При съпоставка на планираните показатели, се очертава покачване на печалбата преди данъци с 63% и увеличение с над 3,7 пъти спрямо първото шестмесечие на 2016 г.

В периода до 30 юни 2017 г. е отчетен спад на разходите с 3% спрямо заложените цели за годината. Позитивните резултати се дължат на сключените нови договори през първите шест месеца на годината, както и на започналото изпълнение на дейности по договори, сключени в края на миналата година.

„Информационно обслужване” АД е специализирано в изграждане, развитие и поддръжка на информационни системи с национално значение, сред които тази за управление на приходите от местни данъци и такси, основните ИС на НАП, вкл. и публичните услуги на агенцията, системите на МФ и Агенция „Митници”. Дружеството е и технологичен партньор на ЦИК.

Коментари по темата: „Информационно обслужване с над 11 млн. лв. за H1’2017”

добавете коментар...

 1. :о)

  ебаси отклонението на държавни пари (нашите пари)

 2. Anonymous

  всеки малумник като му налеят милиони
  може да направи салата код.

 3. Anonymous

  Само ще добавя, че там заплатите са ниски, освен за шефовете, които точат направо милиони.

 4. Anonymous

  Засмукало държавни поръчки
  и гордо че е на печалба.

Коментар