Виваком обяви над 11% ръст на печалбата

Продължава възходящата тенденция в бизнеса на Виваком

Виваком отчете най-големи общи приходи сред телеком операторите у нас за първото тримесечие на 2018 г. – постъпленията на компанията възлизат на 223 млн. лв., става ясно от публикувания днес финансов доклад.

Компанията бележи 5,6% ръст на приходите за тримесечието, спрямо същия период на предходната година. Въпреки силно конкурентната среда, Виваком постига стабилен ръст и в коригираната EBITDA (печалба преди данъци, лихви и амортизации) от 11,6% до 86 млн. лв.

Виваком е увеличил приходите си от мобилни услуги и в края на март 2018 г. постига близо 30% пазарен дял с общ брой клиенти на мобилни услуги над 3 048 000, като 89% от тях са на абонаментен договор, сочат данните на телекома.

Делът на приходите от мобилен интернет в общите приходи от мобилни услуги продължава да се увеличава, като през първото тримесечие на 2018 година достига 41% спрямо 34% за същия период на 2017 г. Принос за положителната тенденция има разширяването на покритието на 4G мрежата на телекома до 99% от населението, измерено от Global Wireless Solutions (GWS).

47% от общо 451 000 клиенти с абонамент за платена телевизия към края на първо тримесечие на 2018 г. са избрали интерактивната телевизия (IPTV), което представлява ръст от 4 процентни пункта спрямо същия период на предходната година, сочи още финансовият отчет.

Коментар