Интернет федерация ще пази киберпространството на Китай

Китай създаде нова браншова структура, която ще съблюдава чистотата и сигурността на интернет в страната

Нова браншова организация с участие на местни и чуждестранни интернет компании се ангажира да охранява цифровото пространство на Китай, съобщиха медиите в страната.

Националната федерация на интернет компаниите‍ (CFIS), обявена в четвъртък, обединява 227 китайски организации и 23 чуждестранни, които работят на територията на страната. Целта на CFIS е да съблюдава чистотата на цифровия свят, както и да обезпечи сигурността на киберпространството на Китай.

Управлението на федерацията е поверено на Администрацията на киберпространството на Китай, в състава на която влизат влиятелни и богати хора, вкл. основателите на гиганти като Alibaba, Tencent и Baidu. Тези компании отдавна сътрудничат и помагат на правителството по кибервъпросите.

Коментар