Нов софтуер ще подобрява здравеопазването у нас

Софтуерът на Sqilline оценява качеството и ефективността на здравните грижи

Ново аналитично приложение на българската компания Sqilline позволява оценка на качеството и ефективността на здравните грижи и лекарствените терапии чрез обработване и анализ на големи масиви от клинични данни. Софтуерът бе представен от компанията днес в София.

Danny Analytics предоставя на специалистите в областта на съвременната медицина и фармация възможности за оценка и анализ на качеството и ефективността на здравните грижи и лекарствените терапии в областта на онкологията и кардиологията.

Приложението стъпва на SAP HANA платформата Danny и интегрира информация от множество различни източници като болнични информационни системи, регистри и др., предоставяйки бързи, обобщени анализи в реално време на огромна база от клинични данни.

Danny Analytics включва инструменти за цялостни търсения и анализи на разнородни данни за пациентите, вкл. възможни диагнози, терапии и конкретни клинични показатели. Наред с това, софтуерът анализира как конкретни фактори влияят върху подобряване състоянието на пациентите и позволява сравнение на ефективността на различните видове лечение.

За фармацевтичните компании, в частност, приложението позволява по-добро проследяване и оценка на реалните данни от проведените терапии, което спомага за достъпа на пазара на новите лекарства чрез анализ, базиран на резултати от реалната практика в онкологията и кардиологията.

Danny Analytics може ще подпомогне държавните здравни институции в процеса на трансформация на здравните грижи на база анализ на проведения терапевтичен подход и оценка на ефективността и безопасността, което ще повиши качеството, ефективността и добавената стойност на грижите за пациента.

Представеният от Sqilline алгоритъм е първи по рода си за България и с потенциал да осигури необходимия инструментариум за оценка в реално време на ползите и ефекта от новите технологии. Това ще гарантира използването на таргетирани и ефикасни лекарствени терапии за пациентите, което е от ключово значение за бъдещото развитие на здравеопазването в страната ни“, заяви д-р Борислав Борисов, бивш директор на ИАЛ и член на Международно дружество за фармакоекология и изследване на резултатите.

В момента с приложението Danny Analytics се обработват и анализират данни от няколко водещи онкологични болници в София и страната, уточниха от разработчика Sqilline.

Коментар