EnterpriseOne покри всички изисквания на GDPR

ERP.BG e добавила редица нововъведения в своята система EnterpriseOne, за да покрие изискванията на влизащия в сила регламент за защита на личните данни GDPR

Българската софтуерна фирма ERP.BG съобщи, че създадената от нея ERP система EnterpriseOne покрива всички изисквания на новия регламентна Европейския съюз за защита на личните данни.

Регламент (ЕС) 2016/6791, който стана популярен с наименованието GDPR (General Data Protection Regulation), ще влезе в сила на 25 май 2018 година. Той определя правилата за обработка на лични данни и поставя редица нови изисквания пред компаниите и останалите организации.

За да отговори на новите регулации, българската компания е добавила редица нововъведения в своята ERP система EnterpriseOne. В нея вече е създаден специален модул „Управление на лични данни“ и е добавена възможност за детайлно описване на процесите за достъп до лични данни, съобразно изискванията на GDPR.

„Отговорихме с лекота на новите изисквания за защита на личните данни, благодарение на инвестициите през последните години в изграждането на цялостна екосистема около EnterpriseOne“, посочи Анастас Шопов, мениджър „Бизнес развитие“ в ERP.BG

Освен това всеки достъп до лични данни вече се следи и логва автоматично и е създадена възможност за одит – кой потребител кога е променял информацията в системата. В EnterpriseOne вече има и нова роля за служител, който ще администрира личните данни.

Друга важна новост в EnterpriseOne ще бъде т.нар. „Клиентски портал“, в който всеки външен потребител ще може да достъпва и променя своята лична информация. Порталът ще може да се използва и за защитен трансфер на информация, а чрез него клиентите ще могат да обявят също желанието си да бъдат „забравени“, а личните им данни – изтрити.

Възможността да отговорим с такава лекота на новите изисквания за защита на личните данни е в резултат от инвестициите ни през последните години в изграждането на цялостна екосистема около EnterpriseOne“, посочи Анастас Шопов, мениджър „Бизнес развитие“ в ERP.BG.

По неговите думи, EnterpriseOne е една гъвкава платформа, която разполага със собствен език за програмиране, API интерфейс за разработка на външни приложения, калкулирани атрибути и възможност за създаване на бизнес правила. „Всичко това позволява системата да се развива динамично, в съответствие с промените в съответния бранш и регулаторната рамка“, заключи Шопов.

Коментар