Orange Defender – антивирус за базова защита

Orange Defender предлага обичайните три режима на сканиране за вируси – бързо, пълно и избирателно

Приложението Orange Defender създава виртуален щит, който защитава компютъра от всички типове малуер. Включва както защита в реално време, така и сканиране по инициатива на потребителя.

За да подсигури постоянна защита на системата, Orange Defender се позиционира в лентата със задачи (системния трей), когато бъде затворен. Програмата следи за заплахи в изпълняваните процеси и приложения с помощта на т.нар. Live Scаnner, като показва рейтинг за сигурност и предупреждава за отсъствие на валиден цифров сертификат, изготвя и разширен доклад за сигурност.

В допълнение, Orange Defender предлага характерните три режима на сканиране по всяко време: бърза проверка на ключови области от паметта, атакувани най-често от вирусите; пълно сканиране на цялото пространство; и избирателно сканиране – на посочени от потребителя файлове и папки.

Тази програма може също така да анализира съдържанието на преносимите дискове от рода на USB флашки и други сторидж устройства, свързвани към компютъра. Освен това предлага на потребителя възможност да игнорира някои файлове и папки от сканирането, като ги включи в т.нар. бял списък.

В заключение, Orange Defender се явява пакет за базова сигурност и защита от вируси, без функции, присъщи на по-развитите решения за сигурност. Програмата се предлага в две версии – безплатна и платена, която струва 15 долара.

Даунлоуд: Orange Defender

Коментар