Провериха теорията на Айнщайн отвъд Млечния път

Общата теория на относителността на Айнщайн прогнозира, че обектите деформират пространството-време, причинявайки изкривяване на траекторията на светлината (източник: ESO/L. Calçada)

Европейската южна обсерватория (ESO) извърши най-точната до момента проверка на общата теория на относителността на Айнщайн в големи астрономически мащаби – извън пределите на нашата галактика Млечния път.

Съгласно теорията на относителността на Айнщайн, телата деформират пространството-време около себе си, което води до изкривяване на траекторията на светлината. Това явление се нарича гравитационна леща, но ефектът може да се наблюдава само при много големи обекти.

Теорията на относителността е проверявана многократно с много висока точност в рамките на различни изследователски проекти. Но досега подобни изследвания се извършваха в мащабите на Слънчевата система или до звезди от центъра на Млечния път. За първи път учените отиват отвъд нашата галактика.

За целите на изследването е избрана близката галактика ESO 325-G004, разположена на 450 милиона светлинни години от Земята. Наблюденията са извършвани с помощта на орбиталния телескоп Хабъл и инструмента MUSE, монтиран на „много големия телескоп“ (VLT) на ESO.

Светлината от отдалечена галактика се изкривява от гравитационните ефекти на по-близка галактика, която действа като леща и прави отдалечения източник да изглежда изкривен (източник: ALMA (ESO/NRAO/NAOJ), L. Calçada (ESO), Y. Hezaveh et al.)

Галактиката ESO 325-G004 действа като силна гравитационна леща – тя изкривява светлината, идваща от разположената зад нея далечна галактика. В хода на изследванията учените са успели да измерят степента на изкривяване на светлинните лъчи, а следователно – и на пространството-време.

Сравнението на масата на галактиката ESO 325-G004 с кривината на пространството около нея показва, че силите на гравитацията действат в точно съответствие с предсказанията на общата теория на относителността“, заключават учените от ESO.

Коментари по темата: „Провериха теорията на Айнщайн отвъд Млечния път”

добавете коментар...

  1. Някой, който е учил това

    1. Де факто Айнщайн е автор на Специалната теория на относителността (донякъде). Общата теория на относителността е създадена от Минковски.
    2. Казва се “пространство-времето”, а не “пространственото-време”

Коментар