T3 Commandline Scanner – открива и премахва малуер

С помощта на T3 Commandline Scanner можете да проверите компютъра за малуер и да отстраните заразата, ползвайки командния ред

Софтуерът T3 Commandline Scanner е предназначен за откриване и премахване на малуер от потребители, които имат опит с конзолните интерфейси „команден ред” (текстови интерфейси). Програмата работи с IKARUS антивирусни дефиниции.

По същество това е инструмент за премахване на вируси, който не предлага защита в реално време, каквито възможности има например приложението IKARUS anti.virus. Въпреки че може да открие и отстрани вече инфектирани файлове, T3 Commandline Scanner не предпазва от бъдещи инфекции, т.е. неговото приложение е като втора линия за защита.

T3 Commandline Scanner не се нуждае от инсталиране. Достатъчно е да разархивирате сваления файл и да го пуснете от командния ред, за да започне сканирането на системата. Препоръчително е да пускате скенера с права на администратор, за да избегнете грешки, свързани с разрешенията за достъп до файловете.

Скенерът не може да работи без IKARUS вирусни дефиниции, които трябва да се инсталират отделно и да се копират в същата папка, в която се намира T3 Commandline Scanner – инструментът ще открие автоматично дефинициите. Ако вирусните дефиниции IKARUS са в различна директория от тази на CLI скенера, можете да я укажете с помощта на командата -vdbpath или -vp path.

При пускане на програмата, трябва да зададете ускройство, папка или файл за сканиране. Синтаксисът е следният: t3scan [options] <path>. Не е задължително да задавате опция, но трябва да въведете пълния път до диска или директорията, която искате да сканирате. За разлика от типичните антивирусни приложения с графичен потребителски интерфейс, тук не е възможно да пуснете бързо или пълно сканиране.

Що се отнася до опциите, можете например да създадете лог файл от сканирането (-logfile или -l file_name) или да ограничите размера на файловете в мегабайти (-maxfilesize или -m number, като подразбиращият се размер е 64MB). Можете също да изключите поддиректории от сканирането (-nosubdirs или -d), да предотвратите сканирането на архиви (-noarchives или -na) и др.

Даунлоуд: T3 Commandline Scanner

Коментар