Предлагат изрична забрана за ползване на смартфони в час

Смартфони притежават около 85% от българските ученици, а приблизително 95% от тях имат профил във Фейсбук

Промяна в Закона за предучилищното и училищното образование да вмени задължение за подписване на договор между образователната институция и семейството, който да включва и изрична забрана за притежание и ползване на мобилен телефон в учебен час, предложи Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”.

„Използването на мобилни телефони в учебен час е новият обществен дебат, дебат в който страните родители и учители кръстосват своите усещания за възпитание и социализация, а МОН неутрално цитира текста от училищния закон, който в чл. 172 йезуитски е отсякъл: „Учениците да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове”. Разбира се, няма никакъв механизъм, който би могъл да гарантира прилагането на този текст”, казва в коментар по темата д-р Юлиян Петров.

По неговите думи, нуждата от регулиране на използването на мобилни устройства се появява още през 2008 година, когато над 50% от българските ученици вече разполагат със смартфони. Терминът „мобилен” телефон включва и смартфон, т.е. телефон, който не е само за разговори, но и с мобилна връзка с интернет и достъп до социалните мрежи и приложения за постоянна мобилна комуникация.

„И ако притеснението на българските родители е липсата на мобилна връзка със своите деца, то те биха закупили точно такива мобилни устройства с възможност само за разговор, което не е реалността”, казва д-р Петров. В момента смартфони притежават около 85% от българските ученици, а приблизително 95% от тях имат профил във Фейсбук.

В световната училищна практика има два модела за регулиране на правилата. Първият на принципа на правилата и санкциите, а вторият е на принципа на консенсуса. По разпространен е този със санкциите, който е преход към следващия с консенсуса. Франция е поредната страна, която е прозряла, че само препоръките на директора и учителя не вършат работа и трябва да се намеси негово величество закона, коментира д-р Петров.

На практика във френските училища се подписва договор между семейството и училището и вече част от този договор е изключване на мобилния телефон в училище. Който ученик не спазва правилото за изключения телефон (респективно и другите правила) се предупреждава и следва „изключване” за 3 дена. Родителите нямат опция и практика за несъгласие или намеса в училищните политики.

Подобна е и ситуацията в Англия – там също е забранено използването на мобилни телефони в училище, като за учебни цели се ползват таблети с регулиран достъп до интернет. В Германия, в повечето от федералните провинции е изрично забранено учениците в основен курс да влизат с телефон в училище, има дежурен телефон за връзка с родителя при нужда.

В Полша има забрана за ползване на мобилни телефони в час, която се налага с вътрешните правилници на училищата. За неизпълнение на училищните правилници се намалява рейтингът на поведението, а намаленото поведение влияе върху избора на училище. И в Полша, и в Германия е абсурдна мисълта за неспазване на училищните правилници, поради строгите безкомпромисни санкции към ученика и родителя и безспорния авторитет на учителя.

Текстът от ЗПУО за забрана ползването на мобилен телефон по време на учебен час не действа. Българските ученици могат и си играят на смартфоните или си „чатят” по време на час, защото няма инструменти за противодействие на този порок.

„Изходите от тази ситуация са два: Да продължим да се давим в океана от формални текстове и да си мечтаем, че не сме стигнали дъното на упадъка на българското образование или да използваме отдавна откритата „топла” вода и създадем действащи правила”, казва д-р Петров.

Според него, трябва категорично да подредим йерархията в правилата и задълженията между ученици, родители, учители, директори и министерство. Освен това, във връзка с политиката за дигитализация, МОН по-бързо трябва да осигури дигитални устройства на образователните институции за работа в час като таблети, монитори, интерактивни дъски и др., които да привлекат интереса на децата и учениците.

Коментари по темата: „Предлагат изрична забрана за ползване на смартфони в час”

добавете коментар...

  1. Бастет

    Кво да забраняват като в телефоните и интернет има много повече материал от колкото ще научим от един учител.И не говоря за вайбър и фейсбук.Като гледам скоро ще заместят и училищата така както електронната книга замести обикновенната.

Коментар