Кадрите се насочват към работа на свободна практика

Близо 42% от българите, търсещи преквалификация, са мотивирани от желанието да придобият умения да работят на свободна практика, сочи проучване на лицензирания професионален център Нет Ит, проведено във Facebook сред хора от цялата страна.

„Резултатите от проучването не бяха изненада за нас, тъй като при проследяване на развитието на хората, които получават професионална квалификация, виждам, че много от тях работят на свободна практика или дори започват собствен бизнес с придобитите умения”, коментира Илиян Петров, основател на Нет Ит.

Графичен уеб дизайнер е сред най-желаните професии за прекваликация (източник: Нет Ит)

Другите причини, които участниците в проучването посочват като мотив да търсят преквалификация, са нископлатена сегашна работа (17,3%), работа, която не им доставя удоволствие (12,7%), стрес на работното място (11,1%) и липса на перспектива пред сегашната им професия (10,4%).

Участниците в проучването желаят да се образоват в професии, които са или с репутация на високо платени или дават шанс за работа на свободна практика. Така например, 23,6% от анкетираните посочват, че биха са преквалифицирали в графични или уеб дизайнери, 20,5% в интериорни дизайнери, 13,9% в програмисти, 12,4% в счетоводители и 10,6% във фотографи. В останалите проценти до 100 са посочени голям брой разнородни професии.

Търся начин да работя за себе си е сериозен мотив за преквалификация (източник: Нет Ит)

„Проучването ясно посочва нуждата от умения за стартиране на дейност на свободна практика, които в момента се придобиват чрез самоподготовка или отделни откъснати събития. Да бъдеш фрийленсър е предприемаческа дейност, за която се подава данъчна декларация и човек трябва да има умения и познания по маркетинг, преговори с клиенти, презентационни умения и други”, допълни Илия Петров.

„Да бъдеш фрийленсър е предприемаческа дейност, за която човек трябва да има умения и познания по маркетинг, преговори с клиенти и презентационни умения”, казва Илия Петров – основател на Нет Ит

Той се надява все повече учебни институции да въведат подобна подготовка, а защо не и тя да стане задължителна в държавните образователни стандарти. „Това ще подобри жизнения стандарт на специалистите в страната и ще ги задържа да остават тук”, заключи мениджърът.

Коментар