АСБИС стана единствен партньор на SonicWall у нас

Дистрибуторът на ИТ продукти АСБИС България стана единственият партньор на SonicWall за нашия пазар. Споразумението включва дистрибуция на всички решения за сигурност на SonicWall — облачни, „Capture Advanced Thread Protection sandbox” услуги, хардуер и доставка на услуги по сигурността по модела „Security as a Service” (SECaaS).

SonicWall предлага решения за киберсигурност повече от 25 години, защитавайки малки, средни и големи организации по цял свят. Изследванията на SonicWall Capture Labs спомагат да се откриват и предотвратяват нарушения и престъпления в реално време.

Компанията работи с повече от 18000 лоялни партньора по света, които осигуряват защита на над 1 000 000 мрежи (бизнес и мобилни) с техните имейли, приложения и данни, подчертаха от АСБИС.

SonicWall предлага редица услуги на своите клиенти, вкл. автоматичен мониторинг на натоварването на мрежата и използваните приложения, както и списък с блокираните атаки; месечни или тримесечни анализи на данни и съвети за конфигуриране; промяна в защитната стена и конфигурирането й, абонамент за актуализация на фърмуера и др.

В допълнение, компанията предлага посещение на сайтовете на клиентите на определен период с цел преглеждане на данните за тяхната сигурност и планиране на капацитета, месечен абонамент за сигурност на електронната поща, абонамент за управление на VPN и отдалечен достъп и др.

Коментар