Бизнесът ще похарчи $96 млрд. за сигурност през 2018

Организациите по цял свят се сблъскват с все по-критични кибератаки и нарушения на данните

Световните разходи за обезпечаване на ИТ сигурността в компаниите ще нараснат с 8% през следващата година, достигайки 96,3 млрд. долара, прогнозира Gartner. Увеличените разходи са резултат от осъзнаването на възникващите опасности и еволюцията в цифровите бизнес стратегии.

Организациите по цял свят се сблъскват с все по-критични кибератаки и нарушения на данните, коментира Gartner. Атаки от рода на WannaCry, NotPetya и Equifax оказват пряко влияние на разходите за сигурност, тъй като продължават до три години.

Други фактори, в частност съответствие с нормите на регулаторите и изискванията за конфиденциалност на данните, също покачват разходите за информационна сигурност както в САЩ, така и в Европа и Китай. Gartner прогнозира, че към 2020 г. над 60% от организациите (в сравнение с 35% в момента) ще инвестират средства за обезпечаване на сигурността на данните, вкл. за предотвратяване на загуба на данни, за криптиране и в инструменти за проверка и защита на данните.

Недостигът на умения, техническата сложност и нарастващият ландшафт от заплахи засилват движението на бизнеса към автоматизация и аутсорсинг. Така например, през 2018 г. разходите за аутсорсинг услуги в сферата на сигурността ще достигнат 18,5 млрд. долара, което е с 11% повече отколкото през 2017 г. Към 2019 г. общите разходи на предприятията за аутсорсинг на сигурността ще възлязат на 75% от разходите за софтуер и хардуер за сигурност, в сравнение с 63% през 2016 г.

Световните разходи за защита на инфраструктурата през 2018 г. ще достигнат 17,5 млрд. долара, на услуги за сигурност – 57,7 млрд. долара и на мрежово оборудване – 11,7 млрд. долара, сочи прогнозата на Gartner. Освен това бюджетите за ИТ сигурност се изместват в посока откриване и реагиране – тенденция, която ще доведе до ръст на пазара за сигурност в следващите пет години.

Коментар