Близо 40 хил. души е общността на проектните мениджъри у нас

Ролята на управлението на проекти става все по-важна в световен мащаб, подчертаха специалисти по време на IPMA конференция в София

Българската икономика има нужда да премине към производство и предлагане на услуги с висока добавена стойност, ключов фактор за чието постигане е ефективното управление на проекти, заяви заместник министър-председателят Томислав Дончев на IPMA Конференция, организирана от Българската асоциация за управление на проекти (БАУП).

Според справка на МОН, управление на проекти се преподава в 14 университета, докато на централно ниво в държавната администрация работят 240 екипа, като в рамките на един програмен период се изпълняват между 12 000 и 13 000 проекта. „Повишаването на експертизата и придобиването на нови умения ще допринесе за по-конкурентоспособен бизнес и по-ефективен публичен сектор“, каза Дончев.

По статистика на професионалната социална мрежа LinkedIn, за последните 15 години процентът на експертите, които работят или са работили като проектни мениджъри, се е увеличил над 20 пъти. В България професионалистите, заемали или заемащи длъжността, са близо 40 хиляди, като 22% от тях са заети в ИКТ сектора.

38% от проектните мениджъри в световен мащаб и 33% от тях в България не са сертифицирани. За да се гарантира високо качество и ефективност при реализирането на проекти, е необходимо експертите да осъвременяват знанията си, да повишават уменията си и да придобиват нови, коментира Велизар Проданов, председател на управителния съвет на БАУП.

„Това може да се постигне чрез сертифициране, допълнителни курсове и посещаване на професионални събития, свързани с управлението на проекти“, допълни той.

Ролята на управлението на проекти става все по-важна в световен мащаб. Бъдещето на проектния мениджмънт не е заключено в управлението, техниките и инструментите, а в хората. Фокусът се измества от възприемането им като инструменти към търсенето на мотивирани експерти.

Гъвкавото работно време, лидерските модели и самоорганизацията все повече ще изискват автономност при изпълнението на задачи, предприемачество, свързаност и Agile организации, подчертаха експертите по време на конференцията.

Коментар