ЕС разшири списъка на канцерогенните химикали

Европейският парламент и Съветът постигнаха вчера споразумение по второто предложение на Комисията да бъде разширен списъкът с признатите канцерогенни химични вещества на работното място.

С това споразумение още 8 канцерогенни химични вещества ще бъдат обхванати от Директивата за канцерогените и мутагените, включително отработените газове от дизелови двигатели, съобщиха от Брюксел.

„Днес направихме още една важна крачка за защита на работниците в Европа от ракови заболявания, свързани с работата. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът постигнаха споразумение по законодателство, което обхваща още осем канцерогенни вещества, включително отработените газове от дизелови двигатели“, заяви Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен.

Споразумението ще гарантира по-добра защита за повече от 20 милиона работници в Европа. От него ще се възползват най-вече работниците в химическата, металургичната и автомобилната промишленост, професионалните шофьори, строителните работници, докерите и складовите работници.

В същото време то ще опрости вътрешния пазар и ще го направи по-справедлив, като се обръща особено внимание на помощта за малките предприятия и микропредприятията в спазването на правилата за здраве и безопасност, обобщи Тейсен.

Споразумението ще бъде представено на Комитета на постоянните представители (КОРЕПЕР) за одобрение. След като постоянните представители на държавите членки потвърдят споразумението, то ще бъде гласувано по време на пленарната сесия на Европейския парламент.

С потвърждаване на споразумението ще се отвори пътят за реални промени и предотвратяване на над 100 000 смъртни случая на рак през следващите 50 години, посочи Тейсен.

Коментар