Телекомите повеждат ЕС към цифрово лидерство

Главният изпълнителен директор на Виваком Атанас Добрев (вдясно) говори за бъдещето на телеком-индустрията на традиционната годишната среща на ETNO в Брюксел

Европа създава амбициозна индустриална политика за глобално лидерство в областта на цифровите технологии, стана ясно на среща на изпълнителните директори на най-големите телекоми в Брюксел, на която те обсъдиха приноса си към дневния ред на ЕС.

Телекомуникационните компании ще осигурят дигитализацията на услугите за гражданите и бизнеса чрез свръх-бърза висококачествена свързаност през 5G-мрежите си и увеличаване на техните възможности, благодарение на интегрирането на изкуствения интелект, съобщиха от Виваком – българският представител в Европейската асоциация на телекомуникационните оператори (ETNO).

Новите бизнес модели се базират на данните, а анализаторите изчисляват, че стойността на икономиката на данни на ЕС ще нарасне до 739 млрд. евро до 2020 г. или 4% от общия БВП на ЕС. В този смисъл регулациите не трябва да възпрепятстват иновациите, а да съдействат за увеличаване доверието на клиентите към новите технологии.

Поради тази причина е от решаващо значение въвеждането на Европейския кодекс за електронните съобщения в българското законодателство да даде приоритет на мащабните инвестиции в мрежи и да въведе облекчения в регулаторните и разрешителни режими.

Всичко това изисква Европа да остане начело на тази промени, и то в момент когато прогнозите за абонатите на 5G показват, че Азия ще доминира с 900 милиона потребители през 2025 г., в сравнение с едва 178 милиона в Европа.

Освен това Азия понастоящем води по дял от патентите за изкуствен интелект, като Япония, Китай и Корея представляват 61%, в сравнение със 17,9% за САЩ и 10% за европейските страни от ОИСР.

Една амбициозна политика за бъдещето трябва да стъпва на иновационен и инвестиционен подход към днешните правила, подчертаха от Виваком. Също така, работата на органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) по насоките на кодекса за електронните съобщения и прилагането му в националните законодателства следва да гарантира стимули за всички инвестиции в оптични мрежи.

Коментар