Тромави регулации пречат на телеком сектора

Това е в ущърб на крайните потребители, защото забавя и ограничава предоставянето на услуги, стана ясно на форум на ETNO