Тромави регулации пречат на телеком сектора

Представители на европейските телеком оператори посочиха, че секторът се бори за интереса на инвеститорите наред с всички останали, а тромавите регулации го правят неконкурентен в тази битка

Представители на европейските телеком оператори посочиха, че секторът се бори за интереса на инвеститорите наред с всички останали, а тромавите регулации го правят неконкурентен в тази битка

Телекомуникационният сектор се нуждае от сериозно облекчаване на административните режими и тромавите процедури, за да бъде стимулиран да изгради високоскоростни мрежи и да привлече инвестиции. Това стана ясно на годишното събрание на Европейската асоциация на телекомуникационните мрежови оператори (ETNO), която създава основните политики в областта на комуникациите. Домакин на събитието бе Виваком.

„Широколентовият достъп е възможност за модернизиране и разгръщане капацитета на институциите и бизнеса. България е сред 10-те държави с най-високи скорости за достъп до интернет, което се дължи основно на свободното развитие на пазара”, каза зам.-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов.

Той допълни, че правителството ще следва политика на изграждане на опорни мрежи към отдалечените райони, като насърчава операторите да инвестират в крайните абонатни линии. В тази насока е тристранният проект между България, Румъния и Сърбия за изграждане на широколентова мрежа в северозападна България и съседните райони на Румъния и Сърбия. Проектът ще свърже административните органи, здравни и учебни заведения в граничните райони на трите държави.

В рамките на дебата Антъни Уелън, директор DG Connect в Европейската комисия, дефинира широколентовия достъп до интернет като естествена посока за развитие на телекомуникационния сектор. „Голяма част от компаниите се насочват все повече към създаване на бизнес модел с фокус върху дигиталните комуникации. Преходът, който наблюдаваме в момента, е особено показателен за нуждата от модернизация на мрежите и инфраструктурата за нарастване потенциала на компаниите”, сподели той.

Представители на европейските оператори, сред които Виваком – единственият наш член в ETNO, посочиха, че секторът се бори за интереса на инвеститорите наред с всички останали икономически сектори, а тромавите регулации го правят неконкурентен. Липсата на стабилна регулаторна рамка и облекчени процедури в крайна сметка е ущърб на крайните потребители, защото забавя и ограничава предоставянето на услуги.

„Визията ни за развитие в близко бъдеще е свързана със способността ни да предоставим на потребителите днес и веднага услугите и приложенията, от които те се нуждаят. Това много зависи от политиките в тази посока, както и от инфраструктурата за изграждане на широколентов достъп”, заяви Адриан Уитчърч, вицепрезидент в BT Group.

България се позиционира много добре в сравнение с останалите европейски държави, по думите на Матиас Курт, изпълнителен директор на Cable Europe. „В България има разнообразие и свободен достъп до интернет. Хората, особено младите, достъпват мрежите през различни устройства, ползват различни канали и търсят висока скорост. Бизнесът също”, посочи той.

В рамките на дискусиите евродепутатът Ева Паунова постави акцент върху новата реалност в Европа, а именно разгръщането на новия дигитален икономически модел. „Няма как дигиталната икономика да се развива без налице да имаме добра дигитална инфраструктура”, каза тя.

„По отношение на регулациите – нужно е да създадем европейски политики, съобразени с дигиталната ера, които да бъдат балансирани и в синхрон една с друга. Важно е това да се случи само след внимателен анализ на вече съществуващата регулаторна рамка. Също така, новите политики не бива да създават пречки пред свободната конкуренция, иновациите и привличането на инвестиции”, допълни Паунова.

Коментар