Топ тенденциите в IoT сферата през 2019 г.

Компаниите все повече възприемат и внедряват IoT продукти, за да подобрят своята дейност

Четвъртото издание на „Internet of Things Solutions World Congress“ (IoTSWC), което се състоя в Барселона (Испания) по-рано този месец, показа повишаващия се интерес към този тип технологии, след като броят на участниците е нараснал с 25% спрямо миналата година.

Изложението е било посетено от над 16 250 души, а разнообразието на темите, свързани с „интернет на нещата“, показва, че компаниите все повече възприемат и внедряват IoT продукти, за да подобрят своята дейност. Това потвърждава, че самата технология като цяло вече е преминала от етапа на разработка в етап на внедряване и практическо приложение.

Програмата бе съставена от над 200 речи и панели, които бяха обособени в тематични сфери (производство, здравеопазване, свързан транспорт, енергия и полезност, сгради и инфраструктура, както и отворена индустрия). Специалисти от Софтуерния университет обобщават тенденциите, които се очертават за следващата година след провеждане на тазгодишното IoTSWC.

Внасяне на ред в разнообразието от протоколи

Въпреки, че „естественият подбор“ си казва думата и при технологиите, още повече с оглед на бъдещата еволюция на 5G мрежите, твърде голямото количество стандарти и комуникационни протоколи в IoT сферата се задържа доста дълго на сцената. Транслирането на сигналите, които устройствата от този тип ползват, както и интегрирането им в информационни потоци, ще продължат да представляват възможности за компаниите, опериращи в сферата на системното интегриране.

Въпреки, че вече се появяват технологични рамки, както и платформи, които да стандартизират и управляват различните периферни системи, изцяло завършени решения за стандартизация при IoT комуникационните протоколи все още няма.

Изкуственият интелект ще повиши ефективността при обработката на данни

Изкуственият интелект (AI) е основната съставка, която е необходима, за да бъдат ефективно обработени огромните обеми от данни, събирани в днешно време от различни компании. Само чрез употребата на AI бизнесът би могъл да извлече по-ефективна информация от тези информационни масиви и така да подобри дейността си.

Най-лесният начин бизнесът да се възползва от предимства на AI обработката на данни, е чрез API услуги на облачни оператори като Amazon, Google, Microsoft и IBM. Рискът обаче от употребата на стандартни решения, достъпни за всички, е в това, че отделните компании губят своите предимства, тъй като услугата може да стане много лесно достояние и на конкурентна фирма.

От друга страна, да създаде своя AI платформа не е възможно за всяка компания, както във финансов, така и в кадрови аспект.

Edge Computing оправя недостатъците на облачните технологии

Облачните технологии имат своите недостатъци. Бързата и постоянна връзка е невинаги възможна, особено в случая с автономните автомобили или инсталации в отдалечени райони. Забавянето, което възниква при изпращането на данни, обработката им и отговора, винаги е проблем, а някои приложения изобщо не могат да функционират при такива обстоятелства. Съхранението на данните от комуникацията на подобен род устройства също не е никак евтино удоволствие.

На помощ идва т.нар. „Edge Computing“. Какво представлява той? Това е начин на изчисление на данните от споделена мрежа от възли, известни още като „smart devices” или „edge devices“ – напълно противоположно на централизираната технология, на която са базирани облачните услуги.

Edge Computing“ може да даде необходимата скорост на обработката на данни, а също и на нейния трансфер. Едва ли е необходимо да се пояснява, че в основата на развитието на „Edge computing“ са обичайните заподозрени – Amazon Greengrass, Google Cloud IoT Edge (все още в алфа версия) и Microsoft Azure IoT Edge.

Автор: Георги Кацаров

Коментар