Край на хартиения обмен в администрациите

Както се очакваше, българската администрация преустановява хартиения обмен на документи, считано от утре, 1 ноември, съобщиха от Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).

Повече от 700 централни, областни и общински структури преминават към изцяло електронен документооборот помежду си. Мярката, заложена в законодателството, ще доведе до 6-кратно увеличение на ефективността на административния обмен. На годишна база се очаква да бъдат спестявани повече от 100 тона хартия, значително да намалеят разходите за закупуването й, както и за печатни консумативи, куриерски услуги и др.

Към края на октомври т.г. 719 са реалните участници в Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС), чрез която се осъществява електронният документооборот. Това е първата приложена на национално равнище всеобхватна мярка за премахване на хартиената администрация и за намаляване на административната тежест за гражданите, бизнеса и за самите администрации, подчертаха от ДАЕУ.

Електронният обмен на документи е сигурен и се извършва в контролирана среда, а документите са гарантирани с електронен подпис. Това позволява да бъде проследено точното време на изпращане, получаване и регистриране на документа. По този начин се повишава контрола върху институциите, както от страна на потребителите, така и между самите администрации.

Със свое решение от октомври т.г. кабинетът задължи централните администрации да разширят цифровите си услуги като регистрират свои профили в Системата за сигурно електронно връчване (е-Връчване), поддържана и развивана от Държавната агенция „Електронно управление“. Това означава, че след 30 ноември 2018 г. граждани и фирми ще могат да взаимодействат сигурно и изцяло по електронен път с централните администрации и подопечните им структури.

Администрациите, които не разполагат с технически ресурс да се включат чрез своите документооборотни системи в Системата за електронен документооборот, могат като временна алтернатива да осъществяват електронен обмен на документи през системата на ДАЕУ за електронна препоръчана поща е-Връчване.

Коментари по темата: „Край на хартиения обмен в администрациите”

добавете коментар...

  1. ха

    То системата не я правят хората от администрацията, а програмистите. Естествено е, че за последните е много по-лесно да направят всичко електронно.

  2. Димитър Иванов

    Тук мисля, че става дума основно за обмена на документи между администрациите, а не от физически и юридически лица към администрациите. Разбира се, има и не малко напълно електронни документи от физ и юр лица към администрациите, но това е друга тема.

  3. Colombino

    Доколкото познавам българската администрация, електронните документи ще представляват сканирани копия на хартиени такива. За да са реално електронни документи, трябва да са във формат за електронни документи, най-добре ODF.

Коментар