Умна система постига автоматичен контрол на осветеност и енергийна консумация

На информационно събитие, проведено на 28 септември 2018 г. в София, Борис Зарев, ръководител на проект № BG16RFOP002-1.002-0731-C01, представи резултатите от него и създадената сградна автоматизация КИНЕТИД – иновативна услуга, която с малка инвестиция превръща дома в “интелигентен дом”, използвайки наличната ел. мрежа. Тя се състои от два отделни модула – хардуерно устройство за управление на различни електроуреди и софтуерна платформа за автоматизирано управление на процесите в сградната автоматизация.

Предимството на Кинетид е, че е достъпна (ценово и без специализирани познания) система за сградна автоматизация, базирана на концепцията „Internet Of Things“, която има възможност за ретрофит в съществуващи инсталации с минимално оскъпяване, видим ефект в енергийния баланс на домакинствата, следене и управление на процесите в реално време, максимална модулност на крайните устройства. На база на предварително зададени условия и критерии, с елемент на самообучение, Кинетид може да постига автоматичен контрол на осветеност и енергийна консумация, като същевременно предлага възможност за постигане на функционалност при инсталиране от краен клиент, без изискване от специфични познания в сферата на автоматизацията.

Проект № BG16RFOP002-1.002-0731-C01 е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент на проекта е КИНЕТИД ООД, а общата му стойност е 347 507.03 лв., от които 312 756.34 лв. европейско и 34 750.69 лв. национално съфинансиране.

При допълнителни въпроси за услугата и проекта, може да се обръщате към ръководителя на проекта Борис Зарев, borse.union@gmail.com.

Коментар