Влиза в сила важен регламент на ЕС за онлайн пазаруването

Нов регламент на Европейската комисия влиза в сила на 3 декември т.г., за да прекрати необоснованото блокиране на географски принцип в рамките на ЕС. Повече няма да се срещат уебсайтове, които не допускат достъп на географски принцип или пренасочват сърфиращите само защото те – или издателя на кредитната им карта – са от друга държава. Където и да се намират в ЕС, потребителите ще имат онлайн достъп до стоките и услугите.

През 2015 г. 63% от уебсайтовете не са позволявали на потребителите да купуват на тях от друга държава от ЕС. В резултат, две трети от желаещите да пазаруват онлайн в чужбина не са могли да направят това. На 3-ти декември на тази практика ще се сложи край“, гласи официално изявление от Европейската комисия.

Успоредно с премахването на таксите за роуминг, с новите норми за защита на данните и с възможността за гражданите да пътуват в чужбина със своето онлайн съдържание, прекратяването на необоснованото блокиране на географски принцип е друга важна инициатива за превръщането на цифровия единен пазар в реалност.

С новите норми потребителите ще получат възможност за по-голям избор на продукти на конкурентни цени и следователно – за по-добри оферти. В същото време клиентската база на бизнеса ще надхвърли националните граници, с което ще се понижат разходите по сделките и административните разходи на дружествата.

Регламентът е част от по-мащабните действия на ЕС за насърчаване на електронната търговия и улесняване на покупко-продажбата онлайн в единния пазар, сред които са мерки за по-добра защита на пазаруващите онлайн, за по-достъпни услуги за доставяне на трансгранични колетни пратки и за по-прости норми относно ДДС.

Комисията призовава всички държави членки да се погрижат за ефективното прилагане на тези норми и да се възползват от всичките си правомощия за осигуряване на гладкото действие на регламента още от деня на влизането му в сила. Брюксел призовава също така за споразумение по хармонизираните норми за продажба на цифрови стоки и услуги и за покупки онлайн.

По-специално, държавите членки трябва да определят правоприлагащите органи и органите за практическа помощ на потребителите. Освен това те трябва да предприемат и ефективни, съразмерни и възпиращи мерки в случай на нарушение на разпоредбите на регламента.

До март 2020 г. Комисията ще извърши първи преглед на Регламента за блокирането на географски принцип. При тази оценка ще се разгледа евентуалното включване в принципа на недискриминация на достъпа до стоки и услуги на доставяните по електронен път услуги извън аудио-визуалната област като електронни книги, музика, игри, софтуер и др., чиято основна черта е защитеното с авторско право съдържание.

Комисията ще проучи също така дали в други сектори като транспортните и аудио-визуалните услуги е необходимо да бъдат премахнати все още действащите необосновани ограничения, основани на националност, място на пребиваване или място на установяване.

Потребителите и предприятията – особено МСП – проявяват все по-засилен интерес към покупки или продажби в целия ЕС. Стокооборотът онлайн се увеличава с 22% годишно. Често обаче търговците отказват да продават на клиенти от друга държава членка на ЕС или да приравняват цените за тях с тези за местните клиенти.

През 2015 г. проучване на Комисията показа, че само 37% от уебсайтовете действително са позволили на клиентите от друга държава достъп до последния етап преди приключване на покупката – въвеждането на информацията за плащане.

Коментар