250 сценария за изкуствения интелект виждат анализатори

Широкият спектър от сценарии за използване на изкуствения интелект свидетелства за огромен бизнес потенциал в тази сфера (източник: CC0 Public Domain)

Технологиите за изкуствен интелект (ИИ) се развиват бурно, а внедряването им набира скорост, в резултат на нарастващите обеми от данни и появата на все-производителни системи и ефективни алгоритми, сочи експертен доклад на Tractica.

ИИ прониква във всички области, като разширява възможностите на машините и им позволява да говорят, слушат, да се движат и вземат решения. Широкият спектър от сценарии за използване на ИИ свидетелства за огромен бизнес потенциал в тази сфера, който привлича нови инвестиции и води до трансформация на съществуващите процеси.

Според експертите, към момента съществуват над 250 различни сценария за използване на изкуствения интелект. Те виждат възможности за внедряване на ИИ в редица отрасли – в рекламната индустрия, в автомобилната и транспортната промишленост, в телекомуникациите и други сфери.

В топ 10 приложения на ИИ алгоритми от гледна точка на приходи специалистите поставят направления като видеонаблюдение, системи за мониторинг и управление на ИТ мрежи и операции, клиентско обслужване и маркетинг, разпознаване на глас, откриване и разпознаване на обекти от техника/автомобили и избягване на сблъсък с тях, изучаване и анализ на патенти, търсене на снимки и видео, анализ на медицински снимки, обработка на данни за пациенти и прогностично техническо обслужване.

Очаква се през настоящата година приходите от софтуер с елементи на изкуствен интелект да достигнат 8,1 млрд. долара в световен мащаб, а към 2025 г. този пазар да нарасне до 105,8 млрд. долара.

По-рано IDC прогнозира, че към 2018 г. обемът на световния пазар на когнитивни системи и решения в сферата на изкуствения интелект ще възлезе на 24 млрд. долара, а през 2022 г. ще достигне 77,6 млрд. долара.

Коментар