Блокчейн помага на е-търговците да защитят своите данни

Може да се окаже, че най-голямата полза от развитието на блокчейн технологията всъщност е за електронната търговия (източник: CC0 Public Domain)

Живеем в свят, в който бизнесът може да претърпи огромни щети заради онлайн пробиви в сигурността. Благодарение на блокчейн обаче този риск постепенно намалява.

По същество блокчейн технологията позволява всички данни на компанията се съхраняват онлайн в блокове, свързани и криптирани (шифрирани). Теоретично системата трябва да бъде непробиваема, защитавайки бизнеса и неговите данни. Блокчейн елиминира и необходимостта от централна авторизация. Как работи това при електронната търговия?

Блокчейн и е-търговия

Електронната търговия се променя доста бързо през последните години. Интернет е голяма сила. Да се прави бизнес изцяло онлайн може да е доходоносно, но рисковано от гледна точка на пробиви в сигурността. В идеалния случай технологията, от която електронната търговия се нуждае, за да защити информацията си, трябва да бъде най-усъвършенстваната и най-сигурната.

При блокчейн нивото на технологията за кодиране се допълва от доверието, формирано от системата. Чрез последователното си развитие тази технология позволява високо ниво на сигурност – както буквално, така и метафорично.

Блокчейн и всичките й предимства не само защитават данните, но и рекламират един нов вид бизнес. Клиентите се чувстват по-сигурни и е по-вероятно да се доверят на бизнес, използващ тази технология.

Може би звучи очевидно, че тази технология защитава бизнеса, бидейки най-сигурната. Чрез децентрализацията на данните системата става все по-силна. Централизираните системи са изложени на много по-голям риск от хакване, защото ако една система „падне“, останалата част също пада.

Блокчейн и сигурност

Заради децентрализацията при блокчейн на практика няма слаба входна точка, която може да бъде атакувана от хакери. Технологията позволява данните да се съхраняват отдалечено от други блокове данни, така че нищо не може да бъде свързано.

Бидейки контролирани от самия бизнес, данните все пак се съхраняват отделно. Това помага да се защитят данните на всяко ниво, като рисковете от атаки намаляват значително.

Технологията е интелигентно устроена в полза на потребителя. Бизнесът с електронна търговия може да даде разрешение за достъп за определен брой физически лица за един блок данни в даден момент. Това предпазва и от саботаж вътре в компанията.

Т.нар. „прозрачните договори“ са прозрачни заради това, че транзакцията се извършва само от онези, които имат разрешение. Така се постига защита двойно – от атаки вътре и отвън.

Доказване на автентичността

По същество данните, съхранявани онлайн, имат своя „пръстов отпечатък“ и чрез него се проследява движението им. Той може да има и маркер за време. Това е от съществено значение за доказване на автентичността на сделките и техните движения.

Идеята работи особено добре при боравещите с авторски права. Сега фирмите за електронна търговия могат да публикуват творбите си онлайн, без да се страхуват от нарушаване на авторското право. На всяка стъпка от процеса бизнесът може да гарантира, че продуктът е изцяло автентичен. Това предпазва от кражби.

Накратко, може би ще се окаже, че най-голямата полза от развитието на блокчейн технологията всъщност е за електронната търговия, позволявайки възможно най-добра защита на данните.

Коментар