Облак, блокчейн и изкуствен интелект променят живота ни

Красотата на дигиталните технологии е, че позволяват на индустриалното производство да използва мощта на данните, за да промени процеси и взаимоотношения (източник: Fujitsu)

Дали са облак или блокчейн, технологичните иновации ще променят начина ни на живот и ще са основен фактор в развитието на важни за икономиката индустрии, сочи прогноза на специалисти от японския технологичен гигант Fujitsu.

Докладът представя виждане за развитието на технологиите и тяхното влияние върху важни за обществения живот сектори през годината – банки, финанси и застраховане, обществен сектор, индустрия и производство, транспорт и автомобилостроене и търговия на дребно.

Публичен сектор

Докато в миналото бяхме щастливи дори когато получим обратна връзка от властите, дигиталните услуги през 2019 г. вече са широко разпространени и ще бъдат достъпни и през мобилни устройства. Голямото предизвикателство пред сектора е, че гражданите вече очакват качество и бързина на услугите както в частния сектор и управляващите ще трябва по-скоро да мислят като мениджъри на компании от сектора на услугите, например. Fujitsu предвижда, че изкуственият интелект да бъде технологията, която ще намали разликата между очаквани и реални услуги през 2019 година.

Друг подход, използван вече от някои, е организирането на услугите от гледна точка на живота на гражданите. Целта е дигиталните публични услуги да бъдат по-близо до начина, по който гражданите възприемат нуждите си в ежедневието, отколкото да бъдат организирани спрямо структурите на администрацията.

От гледна точка на технологиите, облак, блокчейн и изкуствен интелект ще играят все по-голяма роля за подобряване на публичните услуги и намаляване на разходите, особено в здравеопазването. Въпреки сериозното навлизане на облачните технологии, подходът значително ще зависи от сложността и големината на публичния сектор като по-малките държави да въвеждат публичен облак, докато големите ще използват хибрид от множество облачни решения.

През 2019 г. ще видим по-сериозно навлизане на технологиите за изкуствен интелект, като страни като Естония вече работят в насока да установят изкуствения интелект като част от правния мир. Очаква се сериозно редуциране на здравните разходи, отново като резултат от въвеждането на изкуствения интелект. Други нововъведения в сектора ще бъдат дистанционно здравеопазване и виртуализирани болнични услуги, опосредствани от технологиите.

И не на последно място, масовите заплахи от киберпрестъпност и новите регулации в ЕС ще донесат нови предизвикателства по отношения на сигурността в публичния сектор. Fujitsu предвижда, че фокусът ще бъде насочен към превантивност и изкуственият интелект ще играя и тук все по-голяма роля при идентифицирането на заплахи и намирането на начини за тяхното противодействие.

Финанси и застраховане

Облак. Според последните проучвания, почти 30% от технологичните директори планират да намалят инвестициите си в центрове за данни и технологична инфраструктура, като това ще доведе до още по-бързо въвеждане на облачните технологии като предпочитан заместител на традиционните хардуер и софтуер.

В допълнение, банките ще започнат още по-усилено да използват API (приложно-програмен интерфейс) в облака, който ще им позволи въвеждането на модулно банкиране и елиминиране на скъпите технологии от миналото.

Глад за специалисти. Както в много индустрии, с увеличаване на търсенето на технологични специалисти, за финансовите институции ще бъде все по-трудно да привличат и задържат висококвалифицираните в области като изкуствен интелект, облак и блокчейн.

Пробив с блокчейн. През 2019 г. ще виждаме ползите от въвеждането на блокчейн, след като технологията в основата на криптовалутите и децентрализираните записи вече достига ниво на зрялост. Fujitsu очаква множество пилотни проекти през годината, използвани първоначално за вътрешноорганизационни цели, M2M плащания и нови концепции за дигитални портфейли.

IoT в застраховането. Застрахователната индустрия ще постави началото на своята трансформация. Очакват се интересни приложения на IoT (интернет на нещата) , което според тях ще доведе до понижен риск и подобрена норма на печалба. В същото време, банките ще продължат да изпитват затруднения при въвеждането на IoT.

Увеличена откритост. Движени от потребителските очаквания за безпроблемно и неусетно изживяване, ще започнем да виждаме въвеждането на „отворено банкиране“. И докато това ще донесе възможности за едни банки, други ще изпитват трудности – Fujitsu очаква традиционните институции да изпитват проблеми при постигане на диференциация във все по-разнообразните екосистеми. Тази отвореност ще навлезе и в застрахователната индустрия, където брокерите ще почнат да споделят информация с други екосистеми.

Индустриално производство

Безграничната фабрика – в миналото заводите бяха като кутии, в които са произвеждани неща. Днес това са неусетни потоци от данни и процеси, които преминават от мястото на производство до дома на потребителите. Това разкрива неограничени възможности, които производствените компании трябва да развият през 2019 г. Те трябва да престанат да приемат заводите си за свършващи при портала и да мислят в контекста на цялата верига на добавена стойност.

Пред производствените компании има неограничени възможности (източник: Fujitsu)

Красотата на дигиталните технологии е, че позволяват на индустриалното производство да използва мощта на данните, за да промени процеси и взаимоотношения, така че да подобри ефикасността, производителността, разходите и взаимоотношенията с клиентите.

Масовото персонализиране позволява продуктите да бъдат произвеждани със скорост и цени на масовото производство, но да бъдат персонализирани за конкретния потребител. „Свързаното предприятие“ прави това възможно чрез комбиниране на директния достъп до потребителите с напълно дигитализирани производствени линии.

През 2019 година моделът „As a service” (като услуга) ще бъде всеобщо приет. Това ще бъде резултат от Индустрия 4.0 с данни в основата си. Производителят, който мисли от гледна точка на „услугата“, ще променя ценообразуването си от базирано на продукта към базирано на резултата – часове във въздуха вместо самолетни двигатели; количества преместени земни маси вместо тежки машини; преминато разстояние вместо брой автомобили; часове на непрекъсната работа вместо асансьори.

Друга тенденция, която ще засили влиянието си през 2019 г., е „предсказуемото сервизно обслужване“ – при риск от намаляване на икономическия растеж, производителите трябва да оптимизират процесите си, за да извлекат максимум стойност от тях чрез по-ниски оперативни разходи и по-висока производителност. И един от приоритетите през 2019 г. ще бъде осигуряването на „предсказуемото сервизно обслужване“ – и то не предвиждане за една седмица напред, а дори за години.

Търговия на дребно

Технологиите ще продължават да са в основата на фундаментални промени в търговията на дребно в условия на все по-ожесточена конкуренция между традиционни и онлайн играчи, повишаване на разходи за труд и недвижимости и непрекъснато променящо се потребителско поведение. Тези промени ще бъдат в две основни насоки: подобрено изживяване при пазаруване и намалени оперативни разходи.

Ще се появяват нови магазинни концепции и формати. През 2019 г. Fujitsu очаква много ритейлъри да преобразуват магазините си с нови, по-привлекателни и ангажиращи формати и да ускорят тенденцията за преобразяване на физическите формати с нови креативни решения – някои насочени към опростено и бързо пазаруване, други преобразени в места за въздействащо бранд изживяване, а трети като комбинация от меса за пазаруване и хранене.

Много ритейлъри ще преобразуват магазините си с нови, по-привлекателни и ангажиращи формати (източник: Fujitsu)

Изкуственият интелект все повече навлиза в магазините и променя изживяването на потребителите. Днес те са тези, които контролират средата, очакват свързани устройства и приемат, че ритейлърът ги познава и разбира и използва това познание, за да им предложи персонализирано обслужване.

Нови формати – като „direct-to-consumer“ – ще помогнат на традиционните играчи да се конкурират с онлайн ритейлърите. Примери за такива формати са различните готови комплекти за хранене. Все по-активният начин на живот създава възможности, от които тези модели се възползват не само в търговията на дребно при хранителните стоки, но и в сферата на салоните за красота и модата. Такива физически формати предлагат нещо, което дигиталният свят все още не може, възползват се от трафика в магазина и могат да добавят услуги с по-голям марж.

Пътешествието към автоматизирани магазини вече започна – все повече потребители ще купуват от магазини без персонал и все повече решения за самообслужване ще позволяват сканиране и плащане без чакане на опашки. Тези модели водят и до другата тенденция – освобождаване от активи и преминаване към модел на търговия на дребно „като услуга“. Все повече търговци на дребно ще се освободят от материални активи или ще преминат към модел на аутсорсинг на некритичните процеси.

Тези решения ще позволят на търговците на дребно да имат достъп до готови за опериране, 24/7 налични обекти за търговия на дребно, които са напълно оборудвани и предоставяни за ползване чрез лизингови инструменти.

Транспорт и автомобилостроене

Транспортният сектор достига дигитална зрялост. Ако досега липсваше визия за дигитализация, през 2019 г. ще видим значителни усилия от страна на директорите по информационни технологии към реализиране на ползите от дигиталните технологии.

Един от резултатите ще бъдат новите дигитални платформи, които според Fujitsu ще навлязат в каргосектора. Дигиталните платформи вече преобразиха транспорта на пътници чрез Uber, Didi Chuxing, Ola, Grab и Lyft. През 2019 г. ще усетим значимото им влияние и в сферата на товарните превози.

DB Schenker, например, инвестира в uShip, за да стартира дигиталната платформа за търговия Drive4Schenker в Европа. Наскоро Amazon стартира Amazon Delivery Service Partner, за да даде възможност на предприемачи да се включат в предлагането на услуги по доставка при последната миля.

При автомобилното производство се очаква ускоряване на разделянето на индустрията на три основни слоя (източник: Fujitsu)

През 2019 г. ще се увеличи и използването на блокчейн за реализиране на повече ефикасност и доверие. Транспортният сектор е изключително подходящ за блокчейн с неговия потенциал да повиши доверието и сигурността между участниците в големи вериги на стойност и да автоматизира транзакции и плащания в тях.

През 2019 г. ще видим експанзия на проекти за търсене на стойност в блокчейн. SITA, например, набира авиокомпании и регулатори за членство в Aviation Blockchain Sandbox – технология за обмен на полетни данни.

И да не забравяме AI и машинното обучение – Fujitsu смята, че през 2019 г. инвестициите в тези основополагащи технологии ще се ускорят, като например в транспортните компании, които използват AI в софтуерни роботи.

Друга очаквана тенденция през 2019 г. ще бъде използването на MaaS (мобилност като услуга) и интегрирането на технологията с публичните транспортни системи, така че различни потребители да могат да предлагат мултимодален транспорт.

При автомобилопроизводството, специалистите на Fujitsu очакват през 2019 г. да се ускори разделянето на индустрията на три основни слоя. Първият е производствената платформа – като електрическата система, на основа на която други компании изграждат втория слой или конкретният автомобилен продукт, който осигурява мобилността – към днешна дата се очаква това да бъдат или електрически или водородни автономни автомобили.

Третият слой е чистата мобилност, или превоза от едно място до друго, която в момента водещи са компании като Uber и Waymo, но там ще навлизат много нови играчи. И настоящите производители на автомобили ще трябва да решат в кой от тези слоеве ще участват.

Коментари по темата: „Облак, блокчейн и изкуствен интелект променят живота ни”

добавете коментар...

  1. Saevar

    dedo,
    направо в целта хахахахаха

  2. dedo

    Ох, то по убаво от Комунизъма бре!!

Коментар