„Единна информационна точка“ е готова за тестване

МТИТС представи на операторите на инфраструктура тестова версия на Портала „Единна информационна точка“ (снимка: МТИТС)

Готова е тестова версия на ГИС-базираната платформа „Единна информационна точка“, обявиха днес от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Системата бе представена от МТИТС и изпълнителя на проекта ЕСРИ България пред оператори на инфраструктура и експерти от администрациите.

Работата по единната база данни за достъп до стотици хиляди километри инфраструктура е във фаза тестване на платформата и предстоящи обучения на потребителите, каза Христо Христов, ръководителя на проекта, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“.

Единната информационна точка съдържа географски данни за съществуваща инфраструктура. Тя осигурява възможности за изграждане на електронни съобщителни мрежи с минимални капиталови разходи. Целта е да бъдат намалени и улеснени административните процедури за разполагане на мрежите и да бъде създадена по-добра координация на строителните и ремонтните дейности.

Базата данни обхваща пътища, летища, пристанища, жп линии, общински обекти, както и съоръжения и мрежи за производство и разпределение на газ, ток и топлоенергия. Порталът осигурява публичен достъп до електронен регистър за планираните и текущи дейности за разполагане и монтаж на инфраструктура и информация за предоставяне на права за съвместно ползване на инфраструктура.

Порталът „Единната информационна точка“ съдържа географски данни за съществуваща инфраструктура (източник: МТИТС)

Единната информационна точка ще предложи няколко административни услуги и ще даде възможност за подаване на заявления и всички други документи към тях, необходими за издаване на разрешение за изграждане на физическа инфраструктура, както и за своевременно получаване на информация за хода на разглеждането им от компетентните органи.

Предстои обучение на представители на операторите, общините и институциите за работа с портала. От 265 общини само около 50 местни администрации са свързани със системата за сигурно електронно връчване, което може да затрудни процеса на първоначално предоставяне на данни в портала и обновяването им, посочи Венцислав Кожухаров, експерт в Националното сдружение на общините.

Коментар