Половината американци се жалват от тормоз в интернет

Негативно отношение към себе си са почувствали над половината от потребители на интернет в САЩ през 2018 г. (източник: CC0 Public Domain)

Огромен процент от потребителите на интернет в САЩ се жалват от обиди и тормоз в глобалната мрежа, сочи проучване на организацията ADL, която от 1913 година изследва проблемите с неравенството и преследването на хора по някакъв признак.

Свежи данни показват, че 37% от американските потребители са се натъкнали на сериозен проблеми в мрежата – като онлайн тормоз и език на омразата – през 2018 г. Това е два пъти по-голям процент, в сравнение с предходната година.

Негативно отношение в известна степен са почувствали към себе си над половината (53%) от потребители на интернет в САЩ. Този показател варира в зависимост от групата, към която принадлежи анкетираният.

Така например, обиждани са 63% от лицата с нетрадиционна сексуална ориентация, 53% от мюсюлманите и 27% от чернокожите, сочат данните на ADL за миналата година.

Повечето оплаквания идват от социалната мрежа Facebook – около 56% от подложените на тормоз казват, че това се е случило именно във Facebook. За сравнение, на Twitch се падат 47%, на Twitter – 19%, на YouTube – 17%, на Instagram – 16%, а на WhatsApp – 13%.

Коментар