Куриерът Спиди обяви печалба от 12,7 млн.лв.

Спиди е обработила рекордните за компанията 30 млн. пратки през 2018 г. (източник: Спиди)

Силно последно тримесечие и динамично развитие през цялата 2018 година обяви куриерската компания Спиди АД, огласявайки резултатите от консолидирания си финансов отчет.

В началото на годината Спиди АД придоби „Рапидо Експрес Енд Лоджистикс“ ЕООД, а в края на декември към групата се присъедини софтуерната компания ОМГ, която е разработила ключовата софтуерна структура, обслужваща основната дейност на куриера.

Направените инвестиции в капацитет са позволили на компанията да се възползва от добрата икономическа конюнктура и бурното развитие на онлайн търговията. Приходите на Спиди за 2018 г. достигат 184 млн. лв. – с 16,2% повече от предходната година, а само за последното тримесечие увеличението е 30%.

За годината са обработени рекордните за компанията 30 млн. пратки. Спиди постига ръстове във всички пазарни сегменти, като особено силно е представянето на регионалната услуга Speedy Balkans.

Обявената от компанията реорганизация на оперативната дейност, и най-вече в Румъния, е довела до значително подобрение на рентабилността – печалбата преди амортизации нараства с 36,8% и достига 26.5 млн. лв. Още по-значително е увеличението на нетната печалба – 87% спрямо 2017 г. или 12,7 млн. лв.

Силният паричен поток от оперативна дейност е позволил на Спиди АД да намали лихвените си задължения, като същевременно финансира самостоятелно инвестиционната си програма за годината от 13,3 млн. лв., както и извършените в края на годината придобивания.

Коментари по темата: „Куриерът Спиди обяви печалба от 12,7 млн.лв.”

добавете коментар...

  1. шано

    т’ва е платена реклама бе, вече ми изтриха 1 коментар как ги опюам..
    Вива демокрациий

  2. пили

    Куриерът е под всякаква критика. беха омотали по коледа всички доставки и беха решили да си дадат почивка,точно когато хората най-много изпращат и получават!

Коментар