Българска AI компания ще помага в диагностиката на рака

Новите методи в областта на изкуствения интелект ще подпомагат изследванията на хистопатологията (източник: CC0 Public Domain)

Българската компания Sirma AI, оперираща като Онтотекст, заедно с 20 изследователи от цяла Европа участва в международна среща за началото на проекта ExaMode, финансиран по европейската програма Хоризонт 2020 и насочен към сферата на здравеопазването, в частност диагностиката на рак.

ЕxaMode (абревиатура на EXtreme-scale Analytics via Multimodal Ontology Discovery & Enhancement) цели създаване на иновативни методи за обработка на големи обеми от клинични данни посредством суперкомпютър. Като част от инфраструктурата на проекта ще бъде използван един от най-добрите високопроизводителни компютри в света.

Новите методи в областта на изкуствения интелект ще подпомагат изследванията на хистопатологията – микроскопско изучаване на проби от тъкани (биопсии) с патологични изменения, което се явява важен инструмент при поставяне на точна диагноза при ракови заболявания и други патологии. Данните ще включват дигитални хистопатологични изображения и техните анотации.

Очаква се алгоритмите за изкуствен интелект да доведат до революция в процесите на патологичното диагностициране. В проекта ще се използва технология за „дълбоко обучение“ с цел изграждане на семантични представяния на обекти и отношения в мултимодални данни.

Обогатяването на текста със семантични метаданни и извличането на хомогенни характеристики от хетерогенни изображения ще доведе до по-лесно откриване на знания. Тези знания ще се прилагат за компресиране, сегментиране и класифициране на медицински изображения и ще бъдат използвани при вземането на решения относно диагностицирането и лечението.

Sirma AI ще ръководи работата по управлението на мултимодални знания. Компанията ще поддържа семантична интеграция на мултимодални знания в проекта, използвайки GraphDB и домейн онтологии. Sirma AI ще използва методи за анализ на текст, за да извлече структурирани данни от медицински записи на няколко европейски езика, както и от анотации на хистопатологични изображения. След това те ще бъдат обединени с наличните структурирани знания.

Българската софтуерна фирма ще има основна роля за популяризиране и разпространение на резултатите от проекта към бизнеса и пред широката общественост. В допълнение, Sirma AI ще има принос и за определянето на семантичния модел.

ExaMode е много важен изследователски проект с амбициозни цели. Продължителността му е четири години, а координатор е Институтът за информационни системи на HES-SO Valais-Wallis. Консорциумът по проекта е формиран от Sirma AI и пет други университета, болници и фирми от Италия, Холандия и Полша.

Коментар