Геймърските видеокарти ще поевтиняват до лятото

Компаниите за графика произведоха твърде много видеокарти с надеждата да спечелят от криптовалутната треска (източник: CC0 Public Domain)

Продажбите на видеокарти са намалели с 2,65% през четвъртото тримесечие на 2018 г. спрямо третото, според анализ на Jon Peddie Research, който отчита самостоятелните карти на AMD и Nvidia и интегрираната графика на Intel.

Nvidia регистрира спад от 7,6%, докато при AMD продажбите са намалели с 6,8%, а при Intel спадът е само 0,7%. В сравнение с четвъртото тримесечие на предходната година, пазарът на видеокарти бележи спад от 3,3%.

Сегмент с ръст от 8% е графиката за ноутбуци, но той не е достатъчен, за да компенсира спада от цели 20% при видеокартите за десктопи. Очаква се тенденцията на спад в продажбите да се запази и през първото тримесечие на 2019 г.

Като отчита, че компаниите са произвели твърде много видеокарти с надеждата да спечелят от криптовалутната треска, анализът предвижда излишък от продукти на пазара и съответно снижение на цените поне до лятото.

Коментар