Силен ефект от кръговата икономика в рециклирането

Дискусия „Кръгова икономика – въвеждане в рециклиращия сектор” събра фирмите от бранша, експерти и представители на ЕК, ЕП, НС и МОСВ (източник: Българска асоциация по рециклиране)

Престъпленията, свързани с черни и цветни метали, са намалели цели 5 пъти през последните пет години, стана ясно по време на дискусия „Кръгова икономика – въвеждане в рециклиращия сектор”, организирана от Българска асоциация по рециклиране (БАР) в столичния хотел „Балкан”.

Мерките, които БАР предложи в сега действащия Закон за управление на отпадъците, са довели до много положителни ефекти за кръговата икономика и за държавата, заяви председателят на УС на Асоциацията Борислав Малинов. Сред тях са:

  • премахване на площадките за скрап от жилищните райони;
  • видеонаблюдение на площадките за изкупуване на отпадъци;
  • банкови гаранции на фирми и площадки;
  • санкции за нарушителите от 15 до 100 хиляди лева;
  • отнемане на разрешението при второ нарушение.

„Кръговата икономика има за цел да удължи жизнения цикъл на продуктите. Практически това означава възможно по-дълга употреба на изделието, повторно използване, поправка и рециклиране на съществуващи материали и продукти“, поясни Маринов.

По неговите думи, когато един продукт достигне края на живота си, материалите, от които той е съставен, продължават да се ползват отново, но по друг начин. Това се прави отново и отново и така се намалява до минимум изхвърлянето на отпадъци. По този начин се намаляват едновременно изхвърлянето на отпадъци, употребата на суровини и разходът на енергия.

Коментар