Тестват европейска платформа за морско наблюдение

Системите за морско наблюдение между България и другите европейски държави бяха тествани успешно вчера (източник: МТИТС)

Европейска тестова платформа за интегрирано морско наблюдение беше представена вчера в Брюксел по време на заключителна конференция по проекта EUCISE2020 и в съответствие с пътната карта за обща среда за обмен на информация CISE.

В рамките на събитието бяха успешно тествани системите за морско наблюдение между България и другите европейски държави, съобщиха от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Целта е изграждане на експериментална среда за иновации и сътрудничество между обособените потребителски общности на CISE, изпълняващи контролни функции по отношение на рибарство, граничен контрол, отбрана, митнически контрол, околна среда, морска сигурност и безопасност и правоприлагане.

В проекта „Европейска тестова платформа за обща морска среда за информационен обмен в перспективата 2020” участват 37 партньори от Италия, Испания, Португалия, Великобритания, България, Румъния, Франция, Белгия, Ирландия, Германия, Дания, Хърватия, Норвегия, Финландия и Гърция, като са обхванати всички потребителски общности на CISE.

По време на конференцията бяха направени демонстрации на обмен на информация между националните EUCISE2020 адаптери с EUCISE2020 нодовете, което ще е от полза за разгръщане и бъдещо използване на CISE средата на национално ниво.

Проектът EUCISE2020 се финансира от Европейската комисия по Седма рамкова програма. Неговото изпълнение започна през декември 2014, а дейностите по проекта приключват на 31 март 2019 г.

Коментар