Европа харчи все повече за информационна сигурност

Услугите са най-голямото перо в разходите за информационна сигурност в Европа (източник: CC0 Public Domain)

От година на година Европа харчи все повече средства за обезпечаване на информационната сигурност на компаниите и организациите. По-голяма част от тези разходи се падат на услугите, според скорошен доклад на IDC.

Прогнозата сочи, че разходите за хардуер, софтуер и услуги, свързани със сигурността, ще възлязат на 27,3 млрд. долара през 2019 година. Това е увеличение от 8,3% спрямо миналата година, отбелязва IDC.

Тенденцията на ръст в разходите за информационна сигурност ще се запази и в следващите години. Прогнозираният средногодишен темп на растеж в периода 2018-2022 г. е 7,2%. Ако анализаторите са прави в своите оценки, през 2022 г. Европа ще похарчи 33,6 млрд. долара за сигурност.

Над половината от разходите през настоящата година, или 14,8 млрд. долара, ще се паднат на услугите за информационна сигурност. Втори по обем на разходите за сигурност е софтуерът с 8,6 млрд. долара, следван от хардуера с 3,9 млрд. долара.

Коментар