Потребителите в ЕС стават по-защитени онлайн и офлайн

Новоприетите правила за „цифрово съдържание“ в рамките на ЕС защитават по-добре потребителите (източник: CC0 Public Domain)

Одобрените наскоро от Европейския парламент законодателни актове относно цифровото съдържание и продажбата на стоки засилват защитата на потребителите онлайн и офлайн – когато пазаруват в интернет, в местен магазин, както и когато свалят музика или игри.

Според новоприетите правила за „цифрово съдържание“ в рамките на ЕС, хората, които купуват или свалят музика, приложения, игри, използват услуги в облака или платформи за социални медии, ще бъдат по-добре защитени, когато търговецът не успее да предостави съдържание или услуга, или предостави дефектна стока.

Тези права за защита на потребителите ще се прилагат по равностоен начин за потребители, които предоставят данни в замяна на такова съдържание или услуга, както и за потребители, които „заплащат“ за него, подчертава публикация в сайта на Европейския парламент.

Текстът предвижда, че ако не е възможно да се поправи дефектното цифрово съдържание или услуга в разумен период от време, потребителят има право на намаление на цената или пълно възстановяване на сумата в рамките на 14 дни.

Ако се появи дефект в рамките на една година от датата на доставката, се предполага, че той вече е съществувал и не се налага потребителят да го доказва (обръщане на тежестта на доказване). За непрекъснати доставки, тежестта на доказване остава за търговеца в рамките на договора.

Гаранционният срок за еднократни доставки не може да бъде по-кратък от две години. За доставки, които се изпълняват непрекъснато, той следва да се прилага по време на целия срок на договора.

Директивата относно продажбите на стоки се прилага както за онлайн, така и за офлайн (лице в лице) продажби, като например при покупката на домакински уред, играчка или компютър чрез интернет или в местен магазин.

Търговецът носи отговорност, ако в рамките на две години от момента, в който потребителят е получил продукта, се появи дефект (държавите членки обаче имат право да въведат или да запазят по-дълъг правен гаранционен срок в своето национално законодателство, за да се запази същото ниво на защита на потребителите, вече предоставено в съответните страни).

Срокът за обръщане на тежестта на доказване ще бъде една година в полза на потребителите. Държавите членки имат право да удължат този срок до две години.

Стоките с цифрови елементи (например „интелигентни“ хладилници, смартфони и телевизори или свързани часовници) също попадат в обхвата на тази директива. Потребителите, които купуват тези продукти, ще имат право да получат необходимите актуализации в „разумен период от време, очакван от потребителя“, въз основа на вида и предназначението на стоките и цифровите елементи.

Коментари по темата: „Потребителите в ЕС стават по-защитени онлайн и офлайн”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    глупости

Коментар