Крави са сред първите потребители на 5G

5G технологията обещава развитие на… „интернет на животните“ (източник: Agri-EPI Centre)

Десетки британски крави вече ползват мрежова технология от пето поколение (5G). Пилотният проект в няколко села на Острова цели да изследва предимствата на предаването на данни от датчици, поставени на животните, по 5G мрежа.

Технологията 5G повишава не само скоростта на предаване на данни през мобилните мрежи, но и разкрива нови възможности за развитие на интернет на нещата. В случая, става въпрос за… интернет на животните.

Компанията Cisco Systems, която разработва инфраструктура за 5G мрежи, е изградила тестващи 5G щандове в три селски района на Обединеното кралство по проект, финансиран от правителството, съобщи Ройтерс.

В центъра за селскостопанско инженерство Agri-EPI Centre, разположен в югозападната част на кралството, кравите са едни от първите потребители на 5G. Около 50 добичета от общо 180 в стадото са снабдени с ушни сензори за здравен мониторинг и интелигентни нашийници с 5G връзки, които контролират роботизирана доилна система.

Когато кравата е готова за доене, тя се приближава към портата на доилната платформа, която се отваря автоматично. Устройство разпознава кравата с цел точно фиксиране на доилната машина. Твърди се, че приспособленията не увреждат кравите, а наблюдението им позволява бързо откриване на признаци за нарушения.

Според организаторите, с подобни изпитания ще бъдат оценени ползите от предаването на данни от сензорите през 5G мрежа, вместо чрез PC-тата на фермата и сравнително бавната широколентова връзка.

Фермата, създадена от центъра Agri-EPI с подкрепата на Британската агенция за иновации, използва и други напреднали технологии, включително автоматични четки, които започват да се въртят, когато кравата се отърка в тях, щори, контролирани от показателите за времето навън, и интелигентна система за хранене.

Коментари по темата: „Крави са сред първите потребители на 5G”

добавете коментар...

  1. .

    Крава да си в тоя живот!

Коментар