Microsoft Dynamics NAV с вграден модул за Наредба Н-18

Новите изисквания на Наредба Н-18 задължават търговците да предават информация за всеки фискален бон за извършена продажба в рамките на до пет минути към сървърите на НАП (източник: CCO Public Domain)

Внедрителят на корпоративни системи Intelligent Systems регистрира касов модул за Microsoft Dynamics NAV като софтуер за управление на продажбите (СУПТО) в съответствие с новите изисквания на Наредба № Н-18.

Компаниите, използващи ERP системата на Microsoft, ще могат да отчитат извършените продажби в търговските обекти по касов път, без да е необходимо да използват допълнителен външен софтуер, съобщиха от Intelligent Systems.

Новите изисквания на Наредбата задължават търговците да предават информация за всеки фискален бон за извършена продажба в рамките на до пет минути към сървърите на НАП. Първоначалният срок за въвеждане на промените на Наредба Н-18 беше 31 март 2019 г., но след широко обществено обсъждане и поради настояване на бизнеса, браншовите организации и софтуерните компании, срокът беше удължен до 30 септември 2019 г.

След тази дата всички търговци, които използват софтуер за отчитане на продажбите в търговските си обекти, следва да използват регистриран такъв и отговарящ на новите изисквания на Наредбата. Софтуерът управлява всички фискални устройства в търговския обект.

Intelligent Systems разработи касов модул в съответствие с изискванията на Наредба Н-18, който се интегрира към ERP системата Microsoft Dynamics NAV. Той вече е включен в публичния регистър на НАП за допустими софтуери.

Коментар