Онлайн платформите напреднали в борбата с дезинформацията

Онлайн платформите се ангажираха да спазват Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията (източник: CCO Public Domain)

Европейската комисия публикува най-актуалните доклади на Facebook, Google и Twitter за напредъка, постигнат в борбата с дезинформацията през март 2019 г. Трите онлайн платформи, подписали Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията, поеха ангажимент да докладват ежемесечно за действията си преди изборите за Европейски парламент през май 2019 г.

„Високо ценим усилията на Facebook, Google и Twitter за повишаване на прозрачността преди изборите за Европейски парламент. Приветстваме конкретните действия, които трите платформи предприеха в изпълнение на ангажиментите си по Кодекса“, се казва в съвместно изявление на заместник-председателят на ЕК Андрус Ансип и комисарите Вера Йоурова, Джулиан Кинг и Мария Габриел.

Трите онлайн платформи вече обозначават рекламите с политическо съдържание. По-специално, Facebook и Twitter са направили обществено достъпни библиотеките с политическа реклама, а библиотеката на Google е навлязла във фаза на изпитване.

„Необходими са обаче още технически подобрения, както и обмен на методологии и набори от данни за фалшивите профили, които да позволят независима оценка от външни експерти, проверители на факти и изследователи“, казват от Брюксел.

„Същевременно буди съжаление фактът, че Google и Twitter все още не са докладвали допълнителен напредък по отношение на прозрачността при тематично ориентираната реклама, тоест рекламата по теми, които са обект на горещи разисквания по време на избори“, гласи съвместното изявление.

Facebook, Google и Twitter са предприели и допълнителни действия за гарантиране на неприкосновеността на своите услуги и за борба срещу злонамерените ботове и фалшивите профили. По-специално, Комисията приветства засиленото сътрудничество между Google и организациите и мрежите за проверка на факти.

Освен това и трите платформи са провели инициативи за насърчаване на медийната грамотност и за обучение на журналисти и на ангажирани с предизборната кампания лица.

В рамките на изпълнението на Кодекса за поведение, на 16 април 2019 г. бе проведена среща между платформите и националните регулаторни органи, участващи в групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги, на която бе обсъдена функционалността на библиотеките за политически реклами.

Представените днес доклади обхващат мерките на платформите през март 2019 г. Те позволяват на Комисията да провери дали преди изборите за Европейски парламент през май 2019 г. са налице ефективни политики, които да възпрепятстват опорочаването на изборния процес.

До края на 2019 г. Комисията ще извърши цялостна оценка на първите 12 месеца от действието на Кодекса. В случай че резултатите се окажат незадоволителни, Комисията може да предложи по-нататъшни действия, включително от регулаторен характер.

Коментари по темата: „Онлайн платформите напреднали в борбата с дезинформацията”

добавете коментар...

  1. Пеев

    Крайната цел е ясна – цензура и дезинформация!

Коментар