Онлайн платформите с кодекс за борба с дезинформацията

Онлайн платформите и рекламната индустрия представиха кодекс за саморегулиране, който включва широк спектър от ангажименти за борба с дезинформацията в интернет. Но докато приветства тази стъпка, комисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел също така настоятелно призовава платформите да увеличат усилията си за борба с разпространението на дезинформацията онлайн.

„Кодексът, представен днес, е първият значим резултат от комуникацията, която Европейската комисия публикува през април. Той е важна стъпка към справяне с дезинформацията онлайн, която заплашва доверието на европейците в демократичните процеси и институции“, каза Габриел в изявление, публикувано на сайта на Европейската комисия.

По нейните думи, за първи път в света имаме случай, в който индустрията се е съгласила на доброволна основа да има набор от саморегулаторни стандарти за борба с дезинформацията, като се ангажира с предприемане на широк спектър от действия – от прозрачност в политическата реклама до затваряне на фалшиви профили и демонетизация на доставчици на дезинформация.

„Тези действия трябва да допринесат до бързо и измеримо намаляване на дезинформацията онлайн. От тази гледна точка, Европейската комисия ще отдели специално внимание на ефективното им приложение“, допълни Мария Габриел.

Кодексът за добри практики трябва да допринесе за провеждане на прозрачна, справедлива и надеждна онлайн кампания преди изборите за Европейски парламент през пролетта на 2019 г. която е в съзвучие и зачита основните принципи на ЕС за свобода на изразяване, свобода на пресата и плурализъм.

Онлайн платформите трябва да се държат като отговорни социални играчи, особено в този решаващ период преди изборите, и да направят всичко възможно да спрат разпространението на дезинформацията.

„Призовавам онлайн платформите и рекламната индустрия незабавно да започнат да прилагат действията, договорени в Кодекса за добри практики, за да постигнем значителен напредък и измерими резултати през следващите месеци. Очаквам все повече и повече онлайн платформи, рекламни компании и рекламодатели да се придържат към него и ги насърчавам да проучат допълнителни възможности за борба с дезинформацията“, заяви Мария Габриел

Тя ще се срещне с подписалите Кодекса през следващите седмици, за да обсъди конкретните процедури и политики, които предприемат, за да превърнат Кодекса в реалност.

Както е предвидено в съобщението, Европейската комисия ще следи отблизо постигнатия напредък и ще анализира първите резултати от Кодекса за добри практики до края на 2018 г. Ако резултатите се окажат незадоволителни, можем да бъдат предложим допълнителни действия, включително такива от регулаторен характер.

Коментари по темата: „Онлайн платформите с кодекс за борба с дезинформацията”

добавете коментар...

 1. .

  И кой определя какво е дезинформация? Министерството на истината?

  ВОЙНАТА Е МИР

  СВОБОДАТА Е РОБСТВО

  НЕВЕЖЕСТВОТО Е СИЛА

  1984

Коментар