Суперкомпютри доминират пазара на HPC сървъри

Суперкомпютри за 1,6 млрд. долара са продадени през четвъртото тримесечие на 2018 г. (източник: CCO Public Domain)

Световният пазар на сървъри за високопроизводителни изчиления (HPC) бележи ръст от 15,6% през миналата година, достигайки 13,7 млрд. долара, в сравнение с 11,9 млрд. долара през 2017 г., според доклад на изследователската компания Hyperion Research.

През последното тримесечие на 2018 г. продажбите на такива машини са се увеличили с 10,1% в стойностно изражение, спрямо същия период на предходната година, и възлизат на 3,7 млрд. долара.

Продажбите на суперкомпютри, към които анализаторите отнасят сървърите с цена от 500 хил. долара нагоре, са нараснали през тримесечието с 31% до 1,6 млрд. долара, заемайки около 42% от HPC пазара.

В сегмента на системите с цена от 250 до 499 хил. долара се наблюдава ръст от 12,9% – продажбите възлизат на 662 млн. долара. Машините в диапазона 100-249 хил. долара формират 1 млрд. долара, или с 6,4% повече спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г.

Сървърите с цена под 100 хил. долара са генерирали приходи в размер на 493 млн. долара през отчетното тримесечие, в сравнение с 607 млн. долара година по-рано.

Като цяло, ръстът на пазара за високопроизводителни сървъри е обусловен от  критично важната роля на HPC изчисленията в сферата на изкуствения интелект и внедряванията на подобни машини в корпоративните центрове за данни с цел ускоряване на бизнес операциите, отбелязва Hyperion Research.

Важен фактор за ръста в продажбите на HPC сървъри са също така големите данни, за работа с които са необходими високопроизводителни решения. HPC машините се използват за изследвания и разработки в областта на машинното самообучение, изкуствения интелект и интернет на нещата (IoT).

Най-голям производител на HPC сървъри е HP, която контролира над една трета  (34,8%) от продажбите. В Топ 3 влизат още Dell с пазарен дял от 20,8% и IBM със 7,1%. След тях се нареждат Lenovo (7%), Inspur (5,8%), Sugon (3,4%), Cray (2,3%), Fujitsu (2%), Penguin (1,8%), NEC (1,5%) и Atos (1,1%).

Hyperion Research прогнозира, че до 2023 г. пазарът на HPC сървъри ще достигне 20 млрд. долара, което означава средногодишен темп на растеж от 7,8%.

Коментар