Бизнесът на Sony става все по-рентабилен

Sony приключи финансовата 2018 г. с чиста печалба в размер на 8,3 млрд. долара (източник: Sony)

Корпоративният отчет на Sony за последното тримесечие и финансовата 2018 година, приключила на 31 март, затвърждава тенденцията към подобряване на рентабилността на компанията.

В периода януари-март японският технологичен гигант е заработил 19,288 млрд. долара, което е ръст от 9% на годишна база. Оперативната печалба се е покачила с 273% спрямо същия период на предходната година и възлиза на 7,5 млрд. долара.

Печалбата преди данъци за четвъртото тримесечие на финансовата 2018 г. достига 10,212 млрд. долара, бележейки ръст от 1230% на годишна база.

Като цяло за годината, Sony отчита приходи в размер на 78,14 млрд. долара. Това е само с 1% повече спрямо предходната година, но в същото време оперативната печалба расте с 22%, достигайки 8,063 млрд. долара.

Печалбата преди плащане на данъци се увеличава с 45% до 9,122 млрд. долара. Sony приключва финансовата 2018 г. с чиста годишна печалба от 8,262 млрд. долара, или с 87% повече, в сравнение с финансовата 2017 г.

Коментар