Селското стопанство се обръща към роботите

Дроновете се очертават като най-многобройната категория селскостопански роботи (източник: CCO Public Domain)

Фермерите все по-често се обръщат към най-модерните технологии, които им позволяват по-ефективно да използват земеделските земи, за да отговорят на търсенето на храна от постоянно увеличаващото се население на планетата.

Едно от перспективните направления е внедряването на селскостопански роботи, сочи анализ на Tractica. В близките години доставките на такива роботи ще нарастват бързо – от 60 000 броя през 2018 г. до 727 000 броя през 2025 г.

Най-многобройна ще бъде категорията на селскостопанските дронове. Други категории роботи за нуждите на фермерите са тракторите без водач и машините за управление на материалите, почвата и животните.

Селското стопанство е изправено пред технологична революция (източник: CCO Public Domain)

Очертава се голям пазар за производителите на селскостопански роботи. През 2025 г. приходите от продажби на такива машини ще достигнат 87,9 млрд. долара, сочи прогнозата на Tractica.

Коментари по темата: „Селското стопанство се обръща към роботите”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    А как стоят нещата в България?

Коментар