Задава се възходът на „роботите като услуга”

Един от основните фактори за навлизане на роботите като услуга е драстичното намаляване на разходите и производство на хардуер (графика: CCO Public Domain)

Роботите като услуга – този подход е на път да завземе пазара на труда. Макар че голяма част от вниманието на човечеството в момента е съсредоточено върху автомобилите с автономно управление, много други пазари, в които традиционно доминира човешкият труд, вече достигат повратната точка, когато решенията тип „робот като услуга” (RaaS) поемат работата.

Компаниите за роботи винаги досега са продавали на своите клиенти предимно роботи. В предприятията роботите често се използват за рационализиране на производството. Гигантски компании като FANUC и ABB предоставят решения, които изискват стотици хиляди, ако не и милиони инвестиционни единици – при това само за старт.

Клиентите купуват роботи и софтуерни решения, които биват персонализирани – също срещу солидна цена – за справянето със своите специфични нужди. Гигантските конгломерати, които продават тези роботи, доминират бизнеса от десетилетия, но сега това е на път да се промени.

Евтин хардуер

Един от основните фактори, водещи до тази промяна, е драстичното намаляване на разходите и производство на хардуер, което отчасти се дължи на глобализацията. В същото време евтината и мощна изчислителна и облачна инфраструктура вече е лесно достъпна. В резултат на това днес могат да се предложат решения, които са специфични за вертикалните пазари и са реализирани от роботи под формата на външна услуга – с гъвкаво тарифиране вместо традиционната огромна фиксирана цена.

Точно както кабелните компании включват разхода за декодери в месечната сметка, роботите и свързаният с тях софтуер могат да бъдат „пакетирани” и предлагани срещу абонамент. Тази промяна в бизнес модела на роботиката ще има дълбоки последици. Това коренно ще трансформира пазарите и в същото време ще промени бъдещето на работата.

Въвеждането на подобен нов модел на работа с роботи на принципа на абонаментните пакети ще се случи тогава, когато единичната цена на RaaS решението е равна или по-малка от тази на изпълняването на същата задача посредством хора. Една от областите, където това вече започва да се случва, е пазарът на охранителни услуги за сгради.

Роботи-охранители вместо хора

Традиционно охраната на офиси се извършва от хора. Гардиън изчислява, че по света има 20 милиона частни охранители. Но вече има компании, които започват да променят това статукво. Охранителят бива заместен от робот, чиято работа коства около 30% по-малко.

Например, вместо да управлявате сграда с трима до четирима души охранители, може да имате един човек, управляващ няколко отдалечени робота. Освен това всички данни и тенденции, събрани чрез тези роботи, биват организирани и предоставени за анализ с цел оптимизация на охраната. Тоест – не само е по-евтино, но и по-добро.

Освен при охраната на сгради RaaS е в състояние да преобърне и много други пазари. Според Allied Market Research, пазарът на RaaS се очаква да нарасне до близо $34,7 милиарда в световен мащаб през следващите три години. Сегментът расте с бързо темпо – почти 23% на годишна база.

Приложенията на технологията са многобройни и навярно тази финансова оценка е „консервативна”. Технологията се използва в почистването на култури (според някои оценки – пазар на стойност 70 милиарда долара), индустриалното почистване (78 милиарда долара), управлението на складове (21 милиарда долара) и много други пазари на услуги.

Промени в цялото общество

Промените, които се случват в предприятията, ще окажат своето дълбоко въздействие върху потребителските пазари и в крайна сметка на цялото общество. Все още е трудно д се предвиди с точност какви ще са тези въздействия. Навярно RaaS ще позволи на човечеството да се съсредоточи върху по-трудни проблеми, като същевременно запази физически най-трудните и понякога опасни работни места за роботите.

Работата, свързана с постоянно повтарящи се ръчни операции, навярно ще бъде поверени изцяло на машините. Със сигурност ще възникнат нови работни места. Това ще създаде огромна възможност за младите специалисти, а обществото ще трябва да се съсредоточи върху образованието и обучението на тези, на които ще поверим управлението на роботите.

Коментари по темата: „Задава се възходът на „роботите като услуга””

добавете коментар...

  1. :o)

    Robot as SLAVE 🙂

Коментар