Отвориха офертите в търга за обучение по ЗЕУ

Днес бяха отворени офертите по три търга в държавната администрация, вкл. този за обучения по прилагане на Закона за електронно управление (ЗЕУ).
Две фирми участват в процедурата за сключване на рамково споразумение, съобщиха  от Министерство на държавната администрация и административната реформа. Обединение „Международен колеж и партньори” предлага цена 81 055 лв., а „Сиела Софт енд Паблишинг” АД участва с оферта за 79 983, 50 лв.
Обществената поръчка предвижда обучения на служители от държавната администрация по прилагане на Закона за електронно управление и свързаните с него новоизградени системи на електронното правителство.
ЗЕУ беше приет от Народното събрание миналата година с 1 година отлагателен период за влизане в сила. Движещ принцип в закона е еднократното събиране и създаване на данни, задължение за вътрешен обмен на информация по електронен път и съвместимост между информационните системи.
В друг търг, за преглед на организацията в ключови звена на държавната администрация, отговарящи за разработване и прилагане на политики, свързани с Лисабонската стратегия, единствен участник, допуснат до отваряне на офретите, е „ПрайсуотърхаусКупърс – България” ЕООД. Компанията е предложила цена от 412 500 лв.
Останалите участници не са допуснати до отваряне на ценовите оферти, поради несъответствие на представените документи с изискванията на възложителя, уточниха от МДААР.

Коментар