Българско решение защитава по нов начин личните данни

Clyp помага на компаниите да направят документите сигурни за работа, съхранение и изпращане (екранна снимка: Clyp.eu)

Български екип разработи система за сигурна анонимизация и псевдо-анонимизация на данни в популярните приложения MS Word и MS Excel. Решението е насочено не само към постигане на изискванията на GDPR, но дава принципно нови възможности за боравене с данни.

Clyp.eu заменя личните и конфиденциални данни с Clyp идентификатори, които правят документите сигурни за работа, съхранение или  изпращане. Данните могат да бъдат възстановени при определени условия за сигурност или да бъдат „забравени”, поясниха от разработчика.

Традиционният подход за защита на данните предполага защита на цели документи, които само потребители с права имат право да достъпват, а всички останали – не могат. Този подход не позволява лесно споделяне на части от документа и не дава възможност на служители и външни партньори да работят по файл, без да имат достъп до неговата лична и конфиденциална част.

Clyp позволява на потребителите да защитят само тези части от документа, които трябва да бъдат защитени, а частите, които не съдържат лична и конфиденциална информация, да бъдат отворени за работа съобразно нуждите. След като работата по документа приключи, потребителят може да възстанови личните и конфиденциални данни в него.

Clyp заменя личните и конфиденциални данни с Clyp идентификатори (екранна снимка: Clyp.eu )

Така например, Clyp дава възможност за изпращане към юристите на договор за подготовка без в него да има лични данни. Системата позволява също на счетоводителите да изпратят ведомост за заплати без видима лична информация или изпращане на медицинска информация по интернет без риск от разкриване на лицата в нея.

Clyp е разработен от екип специалисти в България. Продуктът се предлага на цени, съобразени с мащаба на организацията и обема от данни.

Коментар