Защо е важна за хората конфиденциалността в онлайн пространството?

Съществуват лесни и сигурни начини да се обезопасим от нежелателно любопитство и злонамерени действия на потребители на мрежата – например, използване на инструмента VPN (илюстрация: CCO Public Domain)

Като резултат от развитието на цифровите технологии и методи на онлайн комуникация получихме широко изтичане на нашите лични данни в пространство, достъпно за масовия интерес. При това този интерес не винаги е провокиран от обикновено любопитство и може да причини доста щети както в психологичен, така и в материален аспект.

В същото време повечето сайтове, предоставящи услуги от различен вид, изискват регистрация с предоставяне на лична информация. Това е обосновано, понеже осигурява на специалистите възможност да се концентрират върху нашите специфични потребности и нужди. Но, от друга страна, поставя пред активните потребители на подобни сайтове задачата да се погрижат – допълнително и самостоятелно – за запазване поверителността на изложената в мрежата информация.

Как да се обезопасим от изтичане на поверителна информация?

Съществуват лесни и сигурни начини да се обезопасим от нежелателно любопитство и злонамерени действия на потребители на мрежата – например, използване на инструмента VPN (virtual private network). Свикнахме да възприемаме тази система като начин за заобикаляне на блокирания и забрани. В същото време, този инструмент предлага възможности да си подсигурим защита от нежелателна „инвазия” в нашето лично пространство.

Днес VPN решенията ни предлагат цял спектър от безплатни услуги – тук можете да научите повече, а ефективността на тези технологии е доказана от времето и доверието на активните потребители на услугите на социални мрежи.

Конфиденциалност и безопасност – два аспекта на защитата на личните интереси

Конфиденциалността на предоставената информация обезпечава по-скоро личен психологичен комфорт, сигурност. Обещаната конфиденциалност предполага, че сведенията няма да попаднат в обсега на вниманието на хора, чието навлизане в нашия личен живот ни се вижда излишно и неприятно, а и носи опасност от подронване на репутацията ни. Към тези данни могат да се причислят както възрастта, семейното положение и изменението на статуса ни, наличието на деца и пр., така и местонахождението, видът на жилището, наличието на заболявания и др.

Осигуряването на безопасността на предоставените данни е гаранция, че събраните сведения никога няма да могат да бъдат използвани в наша вреда. От особено значение тук са данните за материалното ни положение, движението на нашите финанси, адресати и подробности за сделки и т. н.

При това в зоната на опасност попадат не само компании с активен финансов оборот, загрижени да се обезопасят от икономически шпионаж – за тяхната комерсиална тайна се грижат цели отдели.

Всеки един от нас се радва на възможността да се възползва от интернет-банкирането, плащането на сметки и пазаруването с използване на технологични устройства. В резултат на нашите действия в мрежата попадат номера на сметки и суми за плащане, честота на транзакциите и специфика на потребностите.

Какво трябва да направим самостоятелно?

Чрез съчетаване на методите на VPN с други инструменти ние можем да осигурим стриктно съхраняване на изложената лична информация:

 1. Не пренебрегвайте създаването на уникални и сложни пароли.
 2. Използвайте двойна идентификация при потвърждаване по телефон или e-mail.
 3. Старайте се по-рядко да използвате обществен Wi-Fi.
 4. Използвайте функцията „инкогнито” при влизане в своя профил от публичен интернет.
 5. Използвайте функция „блокиране на реклама”.
 6. Регулярно „почиствайте” cookies.
 7. Когато сваляте някакво приложение, внимавайте достъп до какви сведения се изисква.
 8. Подновявайте по-често операционните системи и приложенията.

Поверителността на личния живот – въпрос на нашата свобода

Понякога услугите ни предлагат определена дилема: избор между безопасност и поверителност. Този проблем не би трябвало да стои пред вас – вие сте в правото си да имате и двете.

 • Само вие имате право да решавате кой има право да притежава информация за вашия личен живот!
 • Никой няма право да монетизира владеенето на конфиденциални данни, ако вие не сте му позволили това!
 • Правото на конфиденциалност на личните данни се осигурява от Конституцията на Република България!

Заплаха за поверителността носят не само стационарните компютри, но в по-голяма степен мобилни устройства – смартфони. Те са най-важния източник на сведения за нас – следят придвижването ни и анализират нашата кореспонденция.

Еволюцията на начините за добиване на информация незабавно води до развитие на инструментите за запазване на сигурността. Само ние решаваме дали да си подсигурим безопасността на личния си живот.