Лидерите на пазара за печатащи устройства в региона

Около 1,2 милиона печатащи устройства са продадени в Централна и Източна Европа в периода април-юни 2019 г., по данни на IDC (снимка: Brother)

Ново изследване на анализаторската компания IDC хвърля светлина върху пазара на печатащи устройства (Hardcopy Peripherals, HCP) в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) през второто тримесечие на годината.

Пазарът показва смесени резултати. Докато продажбите в парично изражение нарастват с 2,3% (спрямо същия период на миналата година) до $387 млн., то броят на доставките намалява с 2,9% и възлиза на около 1,2 милиона устройства.

Челната тройка на HCP пазара в Централна и Източна Европа формират компаниите HP, Canon и Brother. Води HP с дял от 42,8% по брой продадени устройства, следвана от Canon с 15,5% и Brother, която контролира 10,9% от пазара в периода април-юни 2019 г.

Водещите доставчици на печатащи устройства в региона ЦИЕ (източник: IDC)

IDC отбелязва, че Русия е най-големият пазар за печатащи устройства в региона на ЦИЕ. През второто тримесечие на годината на нея се падат 39,9% от общия обем на доставките по брой и 35,5% в стойностно изражение.

Анализът сочи също, че от началото на тази година пазарът на печатащи устройства в региона на ЦИЕ е намалял с 4,7% в бройки, но нараства с 2,0% като стойност.

Коментар