Нова класация на езиците за програмиране, Python е лидер

Нов рейтинг на IEEE Spectrum преодолява някои препятствия при оценка на езиците за програмиране (снимка: CCO Public Domain)

Списание IEEE Spectrum публикува тази седмица шестата си годишна класация на езиците за програмиране. Авторите на рейтинга са направил някои промени във вътрешната логика за класиране на езиците, като са взели предвид както общия брой проекти, така и тясната специализация и популярността на езиците в областите на тяхното приложение.

Този подход позволява да бъдат заобиколени две основни пречки пред всеки опит за определяне на популярността на програмните езици: първо, никой не може да погледне през рамото на всеки програмист по света, когато той седне да работи, и второ – езикът, който е крайъгълен камък в една област на програмиране, може да е напълно неподходящ в друга област.

IEEE Spectrum използва 11 показателя и данни от 8 източника в своята класация. След това изданието прилага редица коефициенти за тежест при обработка на резултатите, които са оптимизирани – например, за читатели, които търсят нова работа, или за онези, които искат да се потопят в проект с отворен код на „трети страни”.

С други думи, коефициентите са създадени, като се взима предвид типичният читател на списание Spectrum и следователно тази оценка е малко по-различна отколкото останалите класации. Въпреки промените обаче, общата картина не е претърпяла значителни промени спрямо миналогодишната класация.

Python е уверен лидер. Популярността му се дължи до голяма степен на огромния брой налични специализирани библиотеки, особено в областта на изкуствения интелект и машинното обучение – например Keras, което е едно от най-мощните решения за „дълбоко обучение”, предоставящо интерфейси за TensorFlow, CNTK и Theano.

Езикът за програмиране Python води в класацията на IEEE Spectrum

Интересното е, че задълбоченото обучение не е единствената област, където Python налага своето превъзходство – това не можеше да се предвиди, когато езикът бе пуснат за първи път през 1991 г. Рязкото увеличаване на процесорната мощност на микроконтролерите доведе до това, че вградените версии на Python, като CircuitPython и MicroPython, също стават все по-популярни сред производителите.

По-нататък в класацията се нареждат Java, C и C++. Това са група езици, които отдавна се борят помежду си и с Python за първо място, въпреки че разстоянието между тях и лидера се е увеличило с новите коригирани коефициенти на Spectrum. Така например, C++ отбеляза 12,5 точки по-малко от Python по скалата от 100 точки.

Езикът R „затваря” първата петица. Въпреки че е много по-специализиран от останалите, този език остава популярен през последните години, поради това, че светът изпитва все по-нарастваща нужда от обработка на големи масиви от данни, а R се чувства добре в подобни задачи.

Някои стари и много отдавна забравени програмни езици са все още живи и дори продължават да се развиват. По-специално, въпреки че е на възраст над 60 години, Fortran се нарежда на 38-мо място, вероятно поради огромното количество наследени материали и възможността все още да бъде изключително удобен език за научни изчисления.

Коментар