ЦВП следва да решават конкретни бизнес проблеми

Младите учени в ЦВП не трябва да се занимават самоцелно с научни изследвания, а с такива, които са свързани с реалните нужди на предприятията, посочи д-р Наталия Футекова
(снимки: Анелия Николова, Икономедиа)

В центровете за върхови постижения (ЦВП) трябва да бъдат решавани по-конкретни бизнес проблеми, заяви доц. д-р Наталия Футекова в дискусия „Пресечна точка между висшите учебни заведения и ИТ бизнеса в страната” в рамките на конференция по е-Образование, организирана от ICT Media.

Младите учени да не се занимават самоцелно с научни изследвания, а с такива, свързани с реалните нужди на предприятията, допълни д-р Футекова, която е член на Управителния съвет на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ), ресор висше образование, и управляващ съдружник в софтуерната компания ERP.BG.

Центровете за върхови постижения се изграждат с финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” с идеята да създадат възможно най-добри условия за привличане на висококвалифицирани изследователи за провеждане на научноизследователска дейност на високо ниво в европейски мащаб.

В рамките на конференцията бяха представени дигитални ресурси за STEM (Science, Math, Engineering and Technology) образование от Виртуалния училищен кабинет по математика, разработван в Института по математика и информатика на Българска академия на науките (БАН).

Коментари по темата: „ЦВП следва да решават конкретни бизнес проблеми”

добавете коментар...

  1. ха

    Фофу, не се сетих, че това е била целта. Абе умното си е умно.

  2. Фофу

    Целта на изявлението й е била ти да получиш възможност да покажеш колко ги разбираш тия работи.

  3. ха

    Странно изявление! Центровете за върхови постижения още при създаването си е упоменато, че следва да се занимават с приложна наука, а не фундаментални научни изследвания. Т. е. това което казва госпожата реално си е част от идеята за създаването на тези центрове. Каква е тогава целта на изявлението й?

Коментар